መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA!

Search our site:
 

ንጋባእ - Ngabae

መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA

ንሕና መን ኢና? Who we are?

ፈነወ ራድዮ ንጋባእ (Ngabae Broadcasting)
Listen Live Every Sunday
(at 7:30 to 9:30 am, London Ontario Time Below):-

ወትሩ ሰንበት ካብ 7፡30 ክሳብ 9፡30 AM ተኻታተሉ።
ብደሓን ምጽኡ! ኣብ እዋን ፈነወ፡ ኹሉ ንክፉት ስለዝኾነ፡ ተሳትፎኹምን ርእይቶኹምን ኣይፈለየና።
Time in Other countries ሰዓታት ኣብ ካልእ ሃገራት:-
Melbourne: 22:30pm | Asmara: 14:30pm | Berlin: 13:30pm | London UK: 12:30pm | Ontario: 7:30am | NY: 7:30am |

ቀጥታ ንምስታፍ፡ ብቁጽሪ ቴለፎን፡ direct Tel:- +1-519 661 3600 ናብ ስቱድዮ ደውሉ።
ናይ 2019-11-17 (Sunday 17 November 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ምብዕላግ ፖለቲካ ኤርትራ
Lumpenization of Eritrean Politics

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ ኦታዋ) ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada). You are all cordially invited to participate.


ከም ኣማራጺ፡ ብመንገዲ CHRW ወብሳይት ንምስማዕ ኣብዚ ዝስዕብ ጠውቑ። OR listen via፡
CHRW website


Recent Shows ዝሓለፉ ፈነወታት

● ዝሓለፈኩም ኣብ ዩቱብ ንምስማዕ፡ ኣብዚ ጠውቑ።

● ዝሓለፈኩም ኣብ ዩቱብ ንምስማዕ፡ ኣብዚ ጠውቑ።


ናይ 2019-11-10 (Sunday 10 November 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህልዊ ኩነታት ኤርትራን ከባቢኣን
Current Condition in Eritrea and its Surroundings

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ ኦታዋ) ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada). You are all cordially invited to participate.ናይ 2019-10-20 (Sunday 20 October 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ክትርጉም ምጥርናፍ ሃገራዊ ሓይልታት
The meaning of Coalition of national forces

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ ኦታዋ) ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada). You are all cordially invited to participate.

ንምስማዕ ኣብዚ ጠውቑ።


2019-10-13 (Sunday 13 October 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ክምለሱ ዘለዎም እዋናዊ ሕቶታት።
Current Issues Deserving Response.
PART-3 Continues:
ከመይነት፡ ምጥርናፍን ምህናጽን ሃገራዊ ሓይሊ (Rallying and building a National Force)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ መምህር መሓመድ ዑመር ኣሕመድ፡ ማሕሙድ ኢብራሂም መሓመድ (ካብ ፐርዝ፡ ኣውስትራልያ) ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Memhr Mohammed Omer Ahmed and Mr Mahmud Ibrahim Mohammed (From Perth, Australia). You are all cordially invited to participate.
Part-3


2019-10-06 (Sunday 06 October 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ክምለሱ ዘለዎም እዋናዊ ሕቶታት።
Current Issues Deserving Response.
PART-2 Continues:
ከመይነት፡ ምጥርናፍን ምህናጽን ሃገራዊ ሓይሊ (Rallying and building a National Force)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ ኦታዋ) ኢዮም። ኣብዚ ዘተ`ዚ፡ ኣባላት ንጋባእ ካብ ኣውስትራልያ እውን ድሒሮም ተሓዊሶሞ ኣለዉ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada). Also later joined on this discussion are members of Ngabae from Australia.
Part-A and B


2019-09-29 (Sunday 29 September 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ክምለሱ ዘለዎም እዋናዊ ሕቶታት።
Current Issues Deserving Response.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ ኦታዋ) ኢዮም። ኣብዚ ዘተ`ዚ፡ ኣባላት ንጋባእ ካብ ኣውስትራልያ እውን ድሒሮም ተሓዊሶሞ ኣለዉ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada). Also later joined on this discussion are members of Ngabae from Australia.


2019-09-22 (Sunday 22 September 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
መሰረታዊ ሓቅታት ይኣክልን ዕብየታቱን።
Basic Truth about "Enough Movement" and its Developments.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ አኦታዋ) ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada). You are all cordially invited to participate.


2019-09-15 (Sunday 15 September 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ካብ ዝሓለፈ ፈነወታት፡ መብርሂ ዝሓቱ ዛዕባታት
CLARITY-SEEKING AGENDAS, FROM PAST BROADCASTS

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ አኦታዋ) ከመኡውን ኣቶ ማሕሙድ ኑር፥ ኣቶ ዓምር ኣቡ መሓመድ፥ (ካብ ኣውስትራልያ) ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada) and Mr Mahmud Noor and Mr Amer Abu Mohammed (From Australia). You are all cordially invited to participate.


2019-09-08 (Sunday 08 September 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
እዋናዊ ወስታታት፡ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ መንነትና።
CURRENT GESTURES ON OUR NATIONAL IDENTITY.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. You are all cordially invited to participate.


2019-09-01 (Sunday 01 September 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
1ይ ይኣክል፡ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ። 2ይ ይኣክል፡ ሎሚ ኣንጻር ዘቤታዊ ውልቀ-ምልካዊ ጭቆና።
Our 1st Yiakil: the start of Eritrean Peoples Armed Struggle against foreign occupation; 2nd Yiakil: now against the Domestic Dictatorial Oppression.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. You are all cordially invited to participate.


2019-08-25 (Sunday 25 August 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህዝባዊ ናዕቢ ብኸመይ ይዕወት?
How does peoples uprising Succeed?

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርብ ዕዱም ጋሻና ዶ/ር ሰላሕ ኢብራሂም ኢዩ። ተሳትፎ፡ ሕቶን ርእይቶን ተኻታተልቲ እናተባባዕና፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited guest discussing the topic above is: Dr. Salah Ibrahim Jimie; You are all cordially invited.


2019-08-11 (Sunday 11 August 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
"ይኣክል" ኣወዳድባኡን መዓርፎኡን።
"ENOUGH" - it's organization and destination.

(ይቕጽል - Continues)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ተሳትፎ፡ ሕቶን ርእይቶን ተኻታተልቲ እናተባባዕና፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu; You are all cordially invited.


2019-08-04 (Sunday 04 August 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ከመይነት መስርሕ ህዝባዊ ናዕቢ፡ "ይኣክል" ኣወዳድባኡን መዓርፎኡን።
The process of peoples' movement. "ENOUGH" - it's organization and destination.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ተሳትፎ፡ ሕቶን ርእይቶን ተኻታተልቲ እናተባባዕና፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu; You are all cordially invited.


•  ዝሓለፉ ፈነወታት: ኣብዚ ጠውቑ።

•  Past Shows Archive: Click here.

•  ንሕና መን ኢና?

•  About us

Share with friends:


See also Related /  ምስዚ ዝተኣሳሰር ሓበሬታ፡-