መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA!

Search our site:
 

ንጋባእ - Ngabae


ንሕና መን ኢና? ኣብ መወዳእታ ናይዚ ገጽ እዚ ተወከሱ።
Who we are? Please see at the bottom of his page.


መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA

ፈነወ ራድዮ ንጋባእ (Ngabae Broadcasting)
Listen Live Every Sunday
(at 7:00 to 8:30 am, London Ontario Time Below):-

ወትሩ ሰንበት ካብ 7፡00 ክሳብ 8፡30 AM ተኻታተሉ።
ብደሓን ምጽኡ! ኣብ እዋን ፈነወ፡ ኹሉ ንክፉት ስለዝኾነ፡ ተሳትፎኹምን ርእይቶኹምን ኣይፈለየና።
Time in Other countries ሰዓታት ኣብ ካልእ ሃገራት:-
Asmara: 3:00pm | Berlin: 2:00pm | London UK: 1:00pm | Ontario: 7:00am | NY: 7:00am | Melbourne: 9:00pm |

ቀጥታ ንምስታፍ፡ ብቁጽሪ ቴለፎን፡ direct Tel:- +1-519 661 3600 ናብ ስቱድዮ ደውሉ።

ናይ 2018-11-11 (Sunday 11 November 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ፡ ታሪኹ፡ ኣተሃላልዋኡን መጻኢኡን። Eritrean national force: its history, its present condition and it's future. (Part-2 Continues)
ኣብዚ ኣገዳሲ ዘተ’ዚ፡ ዝተሳተፉ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። The panellists are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. All are cordially invited to participate.


ከም ኣማራጺ፡ ብመንገዲ CHRW ወብሳይት ንምስማዕ ኣብዚ ዝስዕብ ጠውቑ። OR listen via፡
CHRW website


ፈነወ ራድዮ ንጋባእ (Ngabae Broadcasting)
Recent Shows ዝሓለፉ ፈነወታት
፡-


2018-11-11 (Sunday 11 November 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ፡ ታሪኹ፡ ኣተሃላልዋኡን መጻኢኡን። Eritrean national force: its history, its present condition and it's future. (Part-2)
ዕዱማት ኣጋይሽ፡- ኪዳነ ሓጎስን ክብርኣብ ተስፉን። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited guests are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. All are cordially invited to participate.


● እንቋዕ ተጋደለ! (ብ'ድምጻዊ ዓንዲት ዑቕባይ)


2018-11-04 (Sunday 04 November 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ፡ ታሪኹ፡ ኣተሃላልዋኡን መጻኢኡን። Eritrean national force: its history, its present condition and it's future.
ዕዱማት ኣጋይሽ፡- ኪዳነ ሓጎስን ክብርኣብ ተስፉን። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited guests are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. All are cordially invited to participate.


● እንቋዕ ተጋደለ! (ብ'ድምጻዊ ዓንዲት ዑቕባይ)


2018-10-14 (Sunday 14 October 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ፕሮጀክት ፍትሒ - EPROJECT JUSTICE
ኣብዚ ኣገዳሲ ዘተ’ዚ፡ ዝተሳተፍ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ጎይትኦም ኢማም ኢዩ። Our invited Guest is Mr Goitom Emam.


● እንቋዕ ተጋደለ! (ብ'ድምጻዊ ዓንዲት ዑቕባይ)


2018-10-07 (Sunday 07 October 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገራዊነት፡ ኤርትራዊ መንነትን ኤርትራዊ ዜግነትን (መዛዘሚ) Eritrean Nationalism, Eritrean Identity & Eritrean Nationality (Conclusion)
ኣብዚ ኣገዳሲ ዘተ’ዚ፡ ዝተሳተፉ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። The panellists are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.


● እንቋዕ ተጋደለ! (ብ'ድምጻዊ ዓንዲት ዑቕባይ)


2018-09-30 (Sunday 30 September 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገርነትን ኤርትራዊ መንነትን፡ ሃገራዊ ዜግነት እንታይ ማለት’ዩ? Eritrean Nationhood & Eritrean Identity & What is Citizenship?
ኣብዚ ኣርእስቲ’ዚ ንዘተ ዝቐረቡ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኣቡበከር ዓሊን ዶር ኪዳነ መንግስትኣብን ኢዮም። Our invited guests discussing on the topic above are Mr Abubakar Ali and Dr Kidane Mengisteab.


● ኤርትራ መኣስ ረሲዕናኪ (ዜማ ድምጻዊት ብንያት ኪዳነ)


2018-09-16 (Sunday 16 September 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገርነትን ኤርትራዊ መንነትን፡ ሃገራዊ ዜግነት እንታይ ማለት’ዩ? Eritrean Nationhood & Eritrean Identity & What is Citizenship?
ኣብዚ ኣገዳሲ ዘተ’ዚ፡ ዝተሳተፉ፡- ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ኣቡበከር ዓሊ ዑስማንን ኢዮም። ክትሳተፉ ብክብሪ ትዕደሙ። This panellists on this important topic were Mr Kibreab Tesfu, Mr Abubeker Ali Osman and Mr Kidane Hagos. All are cordially invited to join.


● ኤርትራ መኣስ ረሲዕናኪ (ዜማ ድምጻዊት ብንያት ኪዳነ)


2018-09-09 (Sunday 09 September 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገርነትን ኤርትራዊ መንነትን፡ Eritrean Nationhood & Eritrean Identity.
ኣብዚ ኣርእስቲ’ዚ ንዘተ ዝቐረቡ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited guests discussing on the topic above are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.


● ኤርትራ መኣስ ረሲዕናኪ (ዜማ ድምጻዊት ብንያት ኪዳነ)


2018-09-02 (Sunday 02 September 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህንጸት ሃገር፡ ትርጉሙ፡ መዓስን ብኸመይን Nation-building - What it is? When and How?
ኣብዚ ኣርእስቲ’ዚ ንዘተ ዝቐረቡ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited guests discussing on the topic above are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.


● እንቋዕ ተጋደለ! (ብ'ድምጻዊ ዓንዲት ዑቕባይ)


2018-08-26 (Sunday 26 August 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
The Meaning of Change in Our Situation. ትርጉም ለውጢ ኣብ ህልዊ ኩነታትና፡ መኣስን ብኸመይን?
ብዚ ኣርእስቲ'ዚ ምስ ሰማዕቲ ዝዝቲ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ ኢዩ። Our invited guest discussing on the above topic is Mr Kidane Hagos.2018-08-19 (Sunday 19 August 2018 Show)
ዋህማትናን (myth) ብኸመይ ይስገሩ? በዓል 5 ነጥቢ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን፡
ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited guests are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. All are cordially invited to join.


2018-08-12 (Sunday 12 August 2018 Show)
ዋህማትናን (myth) ብኸመይ ይስገሩ ሕቶ ሕጋዊ ዋንነት ወደባት ኤርትራ፡
ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited guests are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.2018-08-04 (Saturday 04 August 2018 Show)
ቃልሲ ንጋባእ፡ ኣብዚ ህሉዊ ኩነታት ሃገርናን መስርሕ ሓድነት ህዝብናን፡ Ngabae on the process of our unity and the Current stage of Eritrea.
ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኣቶ ያዕቆብ እድሪስን ኢዮም። Our invited guests are Mr Kidane Hagos, Mr Kibreab Tesfu and Mr Yacob Idris.

 


2018-07-28 (Saturday 28 July 2018 Show)
ዓበይቲ ኣጀንዳታት፡ ህሉው ኩነታት ሃገርና። BIG Agenda--Current Situation of Eritrea ናይ ሎሚ ቀዳም 28 2018 ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኣቶ ዓብዱረዛቕ ሙሳን ክኾኑ ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our pannelists are: Mr Kidane Hagos, Mr Kibreab Tesfu and Mr Abdurezak Mussa. All are cordially invited!.

 


2018-07-14 (Saturday 14 July 2018 Show)
ብድሆታት ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ። The Challenges of Peace and Stability in the Horn of Africa.

 


2018-07-21 (Saturday 21 July 2018 Show)
ምስዚ ዝኸይድ ዘሎ ርክባት ኢትዮጵያን ኤርትራን፡ ብወገን ኤርትራዊ ምንቅስቓሳት ንለውጢ ዝውሰዱ ዘለዉ ተበግሶታት። Ethiopia-Eritrea Relations and initiatives being taken by Eritrean Grassroots justice-movements. ኣብዚ ኣርእስቲዚ ዝዝትዩ ኣጋይሽና ኣባላት ህዝባዊ ምልዕዓል ኮይኖም (1) ኣቶ ጸጋይ ነጋሽ (2) ኣቶ መኮነን ኣብራሃም ኢዮም። ሰናይ ምክትታል። Our invited guests are Mr Tzegai Negash and Mr Mekonen Abraham. All are cordially invited to join on the show.

 


2018-07-07 (Saturday 07 July 2018 Show)
ናይ ሎሚ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን። With Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu ኢዮም። መዛተዪ ኣርእስቲ ድማ (TOPIC)፡- ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዓይኒ ንጋባእ (P2)። Ngabae's outlook on Eritrea-Ethiopia Relations (P2).

 


2018-06-30 (Saturday 30 June 2018 Show)
ናይ ሎሚ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን። With Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu ኢዮም። መዛተዪ ኣርእስቲ ድማ (TOPIC)፡- ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዓይኒ ንጋባእ። Ngabae's outlook on Eritrea-Ethiopia Relations.

 


2018-06-23 (Saturday 23 June 2018 Show)
ናይ ሎሚ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ members of the Festival Atlanta 2018 Organizing Committee - Mr Jemal Mohammed & Mr. Isaias Seyoum ኢዮም። ሎሚ ቀዳም፡ ዕላልና ምስ ኣብ ኣትላንታ ኣመሪካ ፈስቲቫል ኤርትራውያን (ካብ ዕለት 3 - 5 ነሓሰ 2018)ንምክያድ እተዳሉ ዘላ ኮሚቴ፡ ምስ ሓው ጀማል መሓመድን ምስ ሓው ኢሳይያስ ስዩምን፡ ዝተኻየደ ዕላል ኢዩ። Our invited guests this Saturday are members of the Festival Atlanta 2018 organizing committee, Mr Jemal Mohammed & Mr. Isaias Seyoum.

 


2018-06-16 (Saturday 16 June 2018 Show)
ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ኣቡበከር ዓሊ ካብ ኣውስትራልያ (መልበርን) Mr Abubakar Ali from Melbourne Australia ኢዩ። መዛተዪ ኣርእስቲ ድማ፡- ኣድላይነት ምግባእ ህዝቢ፡ ገምጋም 27 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት። Our invited guest is Mr Abubakar Ali from Melbourne Australia. Our today’s Topic will be: The need for peoples’ engagement; Achievements of failures over the past 27 years after independence of Eritrea. ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ኣቡበከር ዓሊ ካብ ኣውስትራልያ (መልበርን) ኮይኑ፡ “ኣድላይነት ምግባእ ህዝቢ፡ ገምጋም 27 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት፡ ዝብል ኣርእስቲ ኢዩ።

 


2018-06-09 (Saturday 09 June 2018 Show)
ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻና፡ ሓው ዓብዱረዛቕ መሓመድ ሙሳ ካብ ሃገረ-ሆላንድ ኢዩ። መዛተዪ ኣርእስቲ ድማ፡- ጻውዒት ምእንቲ ኣድማዒ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ክኸውን ኢዩ። Our guest is Mr Abdurezak Mohammed Mussa, from Holland. Our Topic is: A call for decisive popular movement for Justice. (PART-2)

 


2018-06-02 (Saturday 02 June 2018 Show)
ምስ ኣባላት ህዝባዊ ምልዕዓል ኣቶ ጸጋይ ነጋሽን ኣቶ መኮነን ኣብራሃምን
"ህዝባዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ መቐጸልታ ናይ`ቲ ህዝቢ ኤርትራ ንራህዋ፡ ንፍትሒን፡ ግዝኣተ- ሕግን ንምርግጋጽ ዘካየዶን ዘካይዶ ዘሎን ዘይሕለል ቃልሲ`ዩ። ንፖለቲካዊ ስልጣን ኣይወዳደርን፣ ምስ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ`ውን ጸጊዕ ኣይሕዝን፣ ንሃገርን ህዝብን ኤርትራ ኣብ ዝምልከቱ ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበረ-ቁጠባዊ ጉዳያት ግን መርገጽ ይወስድን ብትሪ ይቃለሰሎምን። ኤርትራዊ ህዝባዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝቐንዐ ኣገባብ ኣሰራርሓ፡ ዘዐውት ናይ ቃልሲ መርሖ ምዃኑ ብመትከል ይኣምን።" ናይ ሎሚ ኣጋይሽና ኣባላት ህዝባዊ ምልዕዓል ኮይኖም (1) ኣቶ ጸጋይ ነጋሽ (2) ኣቶ መኮነን ኣብራሃም ኢዮም። ሰናይ ምክትታል።

 


2018-05-26 (Saturday 26 May 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-15)
ትርጉም ናጽነት፡ ገምጋምን ዝሓለፈ 27 ዓመታትን። Eritrean Independence, Reflections and outcome over the last 27 Independence years.

 


2018-05-12 (Saturday 12 May 2018 Show)
ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻና፡ ሓው ዓብዱረዛቕ መሓመድ ሙሳ ካብ ሃገረ-ሆላንድ ኢዩ። መዛተዪ ኣርእስቲ ድማ፡- ጻውዒት ምእንቲ ኣድማዒ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ክኸውን ኢዩ። Our guest is Mr Abdurezak Mohammed Mussa, from Holland. Our Topic is: A call for decisive popular movement for Justice.

 


2018-05-05 (Saturday 05 May 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-14)
ትርጉም ናጽነት፡ ገምጋምን ዝሓለፈ 27 ዓመታትን። Eritrean Independence, Reflections and outcome over the last 27 Independence years.

 


2018-04-28 (Saturday 28 April 2018 Show)
ተራ መንእሰያት Role of Youth፡
ዕዱም ጋሻና፡- መንእሰይ በረኸት ዑቕበ ካብ ኣትላንታ ክኸውን ኢዩ።
ተራ መንእሰያት ኣብ ዝሓለፈ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲን ኣብዚ ሕጂ ንፍትሒ ዝክየድ ዘሎ ቃልሲን። Role of youth during Eritrean liberation struggle and on the ongoing Justice movement.

 


2018-04-21 (Saturday 21 April 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-13)
ተራ መንእሰያት ኣብ ዝሓለፈ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲን ኣብዚ ሕጂ ንፍትሒ ዝክየድ ዘሎ ቃልሲን።
Role of youth during Eritrean liberation struggle and on the ongoing Justice movement.

 


2018-04-14 (Saturday 14 April 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-12)
ተራ መንእሰያት ኣብ ዝሓለፈ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲን ኣብዚ ሕጂ ንፍትሒ ዝክየድ ዘሎ ቃልሲን።
Role of youth during Eritrean liberation struggle and on the ongoing Justice movement.

 


2018-03-31 (Saturday 31 March 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-11)
ተራ መንእሰያት ኣብ ዝሓለፈ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲን ኣብዚ ሕጂ ንፍትሒ ዝክየድ ዘሎ ቃልሲን።
Role of youth during Eritrean liberation struggle and on the ongoing Justice movement.

 2018-03-24 (Saturday 24 March 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-10)
ህግደፍን ዝጥቀመሉ ቋንቋታትን ኣሉታዊ ጽልዋታቱ ኣብ ማሕበረ-ቅየሳ ሕብረተ-ሰብናን።
PFGJ Linguistics and its negative Social-engineering impacts on our society.

 2018-03-10 (Saturday 10 March 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ወ/ሮ ሓረጉ ስለኣምሳን
ኣብዚ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ወ/ሮ ሓረጉወይኒ ኣሰፋ ስለኣምሳ፡ ዝተኻየደ ናይ 10ይ ክፋል ዝተላዕለ ዛዕባ፡- ቃልሲ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ፡ ምዕባለታቱን ውጽኢቱን፡ ዝብል ኢዩ። Guestz: Mr Kidane Hagos & Mrs Hareguweini Asefa Sileamsa and the topic was focussed on Eritrean Women’ struggle and movement and its achievements.

 2018-03-03 (Saturday 03 March 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-9)
ህግደፍን ዝጥቀመሉ ቋንቋታትን ኣሉታዊ ጽልዋታቱ ኣብ ማሕበረ-ቅየሳ ሕብረተ-ሰብናን።
PFGJ Linguistics and its negative Social-engineering impacts on our society.

 2018-02-24 (Saturday 24 February 2018 Show)
ዕላል ምስ Discussion with:- ኣባላት ‘መርበብ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ’ Members of ‘Network of Eritrean Women’ ቀዳም፡ ዕለት 24 February 2018፡ ምስ ኣባላት ‘መርበብ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ’ (1) ዶ/ር ሳራ ዑቕባይ፡ (2) ወ/ሮ ከዲጃ ዓሊ መሓመድ ኑር፡ ብዛዕባ ዕላማታት ማሕበረንን ካልእ ንሃገርና ዝትንክፍ ጉዳያትን ዝምልከት ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። This Saturday our guest are Dr. Sarah Ogbai and Mrs Kadijah Ali Mohamed Nur, from ‘Network of Eritrean Women’. Discussion will focus of their organisation’s activities and other issues affecting Eritrea and Eritreans.

 2018-02-17 (Saturday 17 February 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-8)
Panel discussion with Mr Kibreab Tesfu and Mr Kidane Hagos.
ህዝባዊ ምልዕዓላትን ለውጥታትን ከባቢና፡ ካብዚ እንታይ ንመሃር? ብኸመይ ይጸልወና? እንታይ ክንገብር‘ከ ይግባእ? Popular movements in our region, What to learn from them? How they influence us? What is to be done?

 2018-02-10 (Saturday 10 February 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-7)
Panel discussion with Mr Kibreab Tesfu and Mr Kidane Hagos.
ኣብ ህሉው ኩነታት ከባቢናን ምትእትታው ግዳማዊ ሓይልታትን። On Current Eritrean and Regional issues.

 2018-02-03 (Saturday 03 February 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-6)
Panel discussion with Veteran Kibreab Tesfu and Veteran Kidane Hagos.
ኣብ ህሉው ኩነታት ከባቢናን ምትእትታው ግዳማዊ ሓይልታትን። On Current Eritrean and Regional issues.

 2018-01-20 (Saturday 27 Jan 2018 Show)
ቃለመሕትት ምስ ዶ/ር ኪዳነ መንግስትኣብን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን
Interview with Dr. Kidane Mengisteab and Mr. Kidane Hagos
ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን፡ መፍትሒኡን። About Current Eritrea Political issues and Solutions.

 2018-01-20 (Saturday 20 Jan 2018 Show)
ዕላል ምስ ሓርበኛ ኤልሳ መስፍን፡ Interview with Veteran Elsa Mesfin.
ሓርበኛ ኤልሳ መስፍን፡ ገዲም ተጋዳሊት ተሓኤ፡ ብደረጃ መሪሕነት ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ (ተሓኤ) ዘገልገለት ምኩርቲ ሓርበኛ ኢያ። ተመኩሮኣን ገምጋማን፡ ብዛዕባ ቃልሲ ደቀንስቶዮ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲን ድሕሪ ናጽነትን፡ ተካፍል። Elsa Mesfin, is an Eritrean woman veteran (ELF) who served as member of the Eritrean Women's Association Leadership. She shares her experience and assessment of Eritrean women's struggle before and after Eritrea's Independence.

 2018-01-13 (Saturday 13 Jan 2018 Show)
ዕላል ምስ ዶ/ር ገብረ ገብረማሪያም፡ Interview with Dr. Gebre Gebremariam (PART-1)
(1) ህሉው ፖለቲኮ-ቁጠባዊ ኩነታት ሃገርናን ምሕደራኡን፡ ሳዕቤናቱ ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራን፡ (2) ኣብ ከባቢና ዝኽሰቱ ዘለዉ ምዕባለታትን ጽልዋኦምን።
(1) Current political and Economic situation, its administration under current Ruling party and its impact on Eritrean society; (2)
Current Geopolitical developments in our region and its implications..

• ዕላል ምስ ዶ/ር ገብረ ገብረማሪያም፡ Interview with Dr. Gebre Gebremariam 13-Jan-2018(PART-1)
• ዕላል ምስ ዶ/ር ገብረ ገብረማሪያም፡ Interview with Dr. Gebre Gebremariam 13-Jan-2018(PART-2)2017-12-23 (Saturday 23 Dec 2017 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-5)
Panel discussion with Veteran Kibreab Tesfu and Veteran Kidane Hagos.
ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና። On Current Eritrean issues.

 2017-12-16 (Saturday 16 Dec 2017 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-4)
Panel discussion with Veteran Kibreab Tesfu and Veteran Kidane Hagos.
ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና። On Current Eritrean issues.
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


2017-12-09 (Saturday 09 Dec 2017 Show)
ቃለመሕትት ምስ ኣምባሳዶር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ። Interview with Ambassador Andebrhan Woldeghiorgis.
ሓርበኛ ኣምባሳዶር ዓንደብርሃን፡ ኣብ ገድሊ (ህግሓኤ) ነዊሕ ኣገልጊሉ፡ ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ላዕለዋይ ጽፍሒ ሓላፍነት ተመዲቡ ሰሪሑ ኢዩ። ኣብዚ እዋንዚ፡ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ንምርግጋጽ፡ ብንጥፈት ካብ ዝዋስኡ ዘለዉ፡ ሓደ ኢዩ። እዚ ቃለመጠይቕ ድማ፡ ኣብ ህሉው ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርናን መፍትሒኡን ዘተኮረ ኢዩ።
Amba. Andebrhan is veteran of EPLF, served for many years before independence, and after that he was assigned in senior posts until lately became Ambassador; now he is actively working to fight against injustices in Eritrea. Interview focuses on Current Eritrean political issues and its solutions.
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


2017-12-02 (Saturday 02 Dec 2017 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ሓርበኛ ኑሪ መሓመድ ዓሊ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ብርሃነ ገብረእግዚኣብሔር፡ (ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና።)
Panel discussion with Veteran Nouri Mohammed Ali and Veteran Berhane Gebrezgiher (On Current Eritrean issues.)
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


2017-11-25 (Saturday 25 Nov 2017 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-3)
Panel discussion with Veteran Kibreab Tesfu and Veteran Kidane Hagos ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና። On Current Eritrean issues.
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


2017-11-18 (Saturday 18 Nov 2017 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-2)
Panel discussion with Veteran Kibreab Tesfu and Veteran Kidane Hagos ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና። On Current Eritrean issues.
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


2017-11-11 (Saturday 11 Nov 2017 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-1)
Panel discussion with Veteran Kibreab Tesfu and Veteran Kidane Hagos ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና። On Current Eritrean issues.
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


2017-11-04 (Saturday 04 Nov 2017 Show)
እዚ ፈላሚ ፈነወ ሬድዮና ኢዩ። ኣብዚ ፈላሚ ፈነወና፡ ቃለመጠይቕ ምስ ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና። We are happy to announce our first Ngabae Broadcast, and on this occasion Veteran Kidane Hagos is our guest to the show.
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


About us

We are Eritrean Ngabae Movement. Our supreme purpose is to introduce mass politics in Eritrea. We are a grassroots movement whose sole aim is to promote an intensive and massive engagement of our people into its political life. The Elite Driven way has marginalized and divided our people totally and brought us down to our bare knees on gravel.

We are heart-struck by the ever increasingly degrading conditions of our people. We feel so ashamed just to be spectators in our own nation’s downfall. We believe Ngabae as a strategy shall enable the disenfranchised mass back to fresh re-engagement.

Ngabae will successfully harvest the rich resources of the Eritrean Diaspora in order to fully play its part to save our nation. Ngabae shall nurture democratic nationalism; thereby replacing the prevailing political cynicism by politics of hope.

Ngabae is aspiring for active and massive civic engagement of our people. It is a political strategy emphasizing the vitality of the mass participatory method in a political situation like ours. Our nation is so overwhelmed by all-sided crisis that badly requires mass participation to rectify and remedy the situation.

Clique or one person driven politics has brought the nation near total destruction. Crisis has been piling on top of each other for the last 26 years. We are experiencing a national psychosis now. Glaring facts and unbearable socio-economic and political realities do not matter; our human political nerves are numb. Exodus of the youth? Almost non-existent real employment? Silent and absolute hunger? Lack of water? Lack of electricity? Lack of telecom? Lack of affordable rent? Lack of business opportunities? Lack of political life? Lack of family life? What, when and where is the threshold?

“Double think” has captivated us. To our dismay; indifference and apathy has become the acceptable mode of political behaviour. Our Ngabae movement strongly believes that our desperate situation is reversible. It is not just doom and gloom all over and forever. The dawn of our liberation is in our control. It may seem to be simplistic, but all what it takes is mobilizing our people effectively at grassroots level. We call upon every Eritrean that he or she has a share to play. Your active involvement is indispensable for our nation. As is commonly said, “if not you, then who? If not now, then when? If not this situation, then what?”

Ngabae shall dedicate its resources to freshly inspire the will of our people to liberate itself. Dear compatriots; our people need your skills, your wisdom, your strength, your pride, your influence, your compassion to serve, now more than ever. The need for change is overdue. Every one of us has to leave his or her comfort zone and reach out to any Eritrean. A change of our situation starts with a change in you. A change of your political behaviour shall initiate the change of your national politics.

Dear fellow Eritrean citizens; we should not wait for any entity to solve our nation’s problems. We have been waiting for 26 years. The crises are getting worse every day. We need to own our problems, stop the blame game, stop the idle talk, stop squabbling each other, avoid zero sum struggles. Let’s roll our sleeves and get to work, hands-on. Let’s focus on national tasks and agendas.

Accordingly, forming local BAYTOS is the name of the game. This basic strategy is the beginning of the long journey of the fixing process. Let all our energy be invested towards establishing BAYTOS all over. These Baytos full of stored energy of local citizens will definitely know what to do and how to do things that matter to us. The healing process will immediately start. Once again, we will enjoy our identity as Eritreans. We have been working together, dying together for our national independence. Why wouldn’t we do it for self-liberation?

We, Ngabae movement members are just like you; ordinary oppressed Eritreans. We are neither better nor worse than you. Ngabae is a mass movement and has no political power aspirations at all. Any Eritrean is welcome to join us and any member of us may leave at any time.

Ngabae goes beyond politics of the day. Rightly put, a modern nation is always in plebiscite. Therefore, Ngabae proposes a permanent mass engagement in national politics in order to safeguard our peoples’ interest. Our vision is to see the Eritrean political power shared like any normal modern nation. Political parties, citizen advocacy groups, independent mass organizations, and all kinds of movements should be allowed to flourish. A robust nation is a product of free cultural, economic and political set up.

Sincerely,
Ngabae Movement Ottawa
Kidane Hagos

September 21, 2017

ብዛዕባ ንጋባእ

Read in PDF (PDF ንምንባብ) ኣብዚ ጠውቑ


Share with friends: