መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA!

Search our site:
 

ንጋባእ - Ngabae

መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA

ንሕና መን ኢና? Who we are?

ፈነወ ራድዮ ንጋባእ (Ngabae Broadcasting)
Listen Live Every Sunday
(at 7:00 to 8:30 am, London Ontario Time Below):-

ወትሩ ሰንበት ካብ 7፡00 ክሳብ 8፡30 AM ተኻታተሉ።
ብደሓን ምጽኡ! ኣብ እዋን ፈነወ፡ ኹሉ ንክፉት ስለዝኾነ፡ ተሳትፎኹምን ርእይቶኹምን ኣይፈለየና።
Time in Other countries ሰዓታት ኣብ ካልእ ሃገራት:-
Asmara: 3:00pm | Berlin: 2:00pm | London UK: 1:00pm | Ontario: 7:00am | NY: 7:00am | Melbourne: 9:00pm |

ቀጥታ ንምስታፍ፡ ብቁጽሪ ቴለፎን፡ direct Tel:- +1-519 661 3600 ናብ ስቱድዮ ደውሉ።


ከም ኣማራጺ፡ ብመንገዲ CHRW ወብሳይት ንምስማዕ ኣብዚ ዝስዕብ ጠውቑ። OR listen via፡
CHRW website


ፈነወ ራድዮ ንጋባእ (Ngabae Broadcasting)
Recent Shows ዝሓለፉ ፈነወታት
፡-


2019-01-20 (Sunday 20 January 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ዋህማት ኢትዮጵያ ገና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይዝንቢ ኣሎ።
Challenging Ethiopia - Eritrean Myth.

ኣብዚ ዘተዚ ዝለዓሉ ኣርእስትታት፡- (1) ተደምረናል (2) ፈደረሽን - ኮንፈደረሽን (3) ባህላዊን ታሪኻዊን ዝምድና ኢትዮ-ኤርትራ (4) ሃገር እንታይ ማለት ድዩ? (5) ብዋጋ ናጽነትና'ዶ ሰላም ኣሎ ኢዩ? ዝብሉ ክኾኑ ኢዮም። ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም።። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. You are all cordially invited to participate.

● Hagerawi Qotsera ሃገራዊ ቆጸራ ● Kiros Asfaha


2019-01-13 (Sunday 13 January 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ጉዳይ ምኽፋትን ምዕጻውን ዶባት፡ ኣብ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን እንታይ ማለት ኢዩ? What does the openning and closing of borders mean for Eritrea?
ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም።። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. You are all cordially invited to participate.

● Hagerawi Qotsera ሃገራዊ ቆጸራ ● Kiros Asfaha


2019-01-06 (Sunday 06 January 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ሰፊሕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኣድላይነቱን ኣገባቡን፡ Peoples movement: its importance and means of interpretation.
Our invited guest discussing the topic above is Mr Abubakar Ali Osman, from Melbourne Australia. You are all cordially invited to participate. ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተ ዝቐርብ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ኣቡበከር ዓሊ ዑስማን፡ ካብ ኣውስትራልያ (መልበርን) ኮይኑ፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ።

● Tebaraber Hafash ተበራበር ሓፋሽ (ብ'ድምጻዊ Kiros Asfaha)


2018-12-30 (Sunday 30 December 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ብሓባራዊ ድሌት ዝተደረኸ ሓባራዊ ኣረዳድኣ፡ Understanding Driven by Common Interest.
Our invited guest discussing the topic above is Dr. Salah Ibrahim, You are all cordially invited to participate. ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተ ዝቐርብ ዕዱም ጋሻና፡ ዶር. ሰላሕ ኢብራሂም፡ ኢዩ። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ።

● Hagerawi Qotsera ሃገራዊ ቆጸራ ● Kiros Asfaha


2018-12-16 (Sunday 16 December 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኣብ ህሉው ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ፡ On Current Eritrea Political Situation.
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና፡ ኣብ ህሉው ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ኮይኑ፡ ሓው ጀማል ሑመድ ካብ ኣውስትራልያ፡ ምስ ሓጅ ዓብደልኑር ዝተኻየደ ቃለመጠይቕ ኢዩ። ብጽሞና ክትከታተሉዎ ንዕድም። Mr. Jemal Humed interviews Haaj Abdulnoor, from Australia. All are cordially invited to listen.

● Hagerawi Qotsera ሃገራዊ ቆጸራ ● Kiros Asfaha Gezana ገዛና ● Kiros Asfaha


2018-12-09 (Sunday 09 December 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ጉጅላውነትን ሕቶ ውክልናን ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ፡ Sectarianism and the question of representation in the Eritrean Politics. (PART-3) (3ይ ክፋል)
ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። መዛተዪ ኣርእስትና፡ (1) ዘቤታዊ ታሪኽና ብተሰራረዝቲ ሓይልታት ዝጨቀወ እዩ። ሓድሽ ታሪኽ ከመይ ንጅምር? (2) ሲቪካዊ ሃገርነት መተካእታ ዘየብሉ መድሕን ህዝብን ሃገርን'ዩ። (3) ንግዝኣት ኢሳይያስ ናይ መጨረስታ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ምሕደራ ንክኸውን እንታይ ንግበር። Our panellist are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. Our topic is: (1) Our history is littered with liquidationist forces; how do we start a new chapter? (2) Civic Nationalism is the only way. (3) How do we make the Isaiias regime the last illegal and unjust rule? ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ።  All are cordially invited to participate.


● እንቋዕ ተጋደለ! (ብ'ድምጻዊ ዓንዲት ዑቕባይ)


2018-12-02 (Sunday 02 December 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ጉጅላውነትን ሕቶ ውክልናን ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ፡ Sectarianism and the question of representation in the Eritrean Politics. (PART-2) (2ይ ክፋል)
ኣብዚ ኣገዳሲ ዘተ’ዚ፡ ዝተሳተፉ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። The panellists are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. All are cordially invited to participate.


● እንቋዕ ተጋደለ! (ብ'ድምጻዊ ዓንዲት ዑቕባይ)


2018-11-25 (Sunday 25 November 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ጉጅላውነትን ሕቶ ውክልናን ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ፡ Sectarianism and the question of representation in the Eritrean Politics.
ኣብዚ ኣገዳሲ ዘተ’ዚ፡ ዝተሳተፉ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። The panellists are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. All are cordially invited to participate.


● እንቋዕ ተጋደለ! (ብ'ድምጻዊ ዓንዲት ዑቕባይ)


•  ዝሓለፉ ፈነወታት: ኣብዚ ጠውቑ።

•  Past Shows Archive: Click here.

•  ንሕና መን ኢና?

•  About us


Share with friends:


See also Related /  ምስዚ ዝተኣሳሰር ሓበሬታ፡-