መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA Archieves

Search our site:
 

ንጋባእ - Ngabae

Archive ዝሓለፉ ፈነወታት

መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA

ንሕና መን ኢና? Who we are?

ፈነወ ራድዮ ንጋባእ (Ngabae Broadcasting)
Listen Live Every Sunday
(at 7:00 to 8:30 am, London Ontario Time Below):-

ወትሩ ሰንበት ካብ 7፡00 ክሳብ 8፡30 AM ተኻታተሉ።
ብደሓን ምጽኡ! ኣብ እዋን ፈነወ፡ ኹሉ ንክፉት ስለዝኾነ፡ ተሳትፎኹምን ርእይቶኹምን ኣይፈለየና።
Time in Other countries ሰዓታት ኣብ ካልእ ሃገራት:-
Asmara: 2:00pm | Berlin: 1:00pm | London UK: 12:00am | Ontario: 7:00am | NY: 7:00am | Melbourne: 10:00pm |

ቀጥታ ንምስታፍ፡ ብቁጽሪ ቴለፎን፡ direct Tel:- +1-519 661 3600 ናብ ስቱድዮ ደውሉ።
ናይ 2019-07-21 (Sunday 21 July 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ቅልውላው ተረኽቦ ዋሽንግተንን መፍትሒታቱን
The crisis of Washington convention and its solutions.

ክቡራት ተኻታተልቲ፡ ናይ ሎሚ መደብ፡ ብተክኒካዊ ምኽንያት እቲ መደብ ክፍኖ ኣይተኻእለን። ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ተኻታተሉ።
ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ተሳትፎ፡ ሕቶን ርእይቶን ተኻታተልቲ እናተባባዕና፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu; You are all cordially invited.


ከም ኣማራጺ፡ ብመንገዲ CHRW ወብሳይት ንምስማዕ ኣብዚ ዝስዕብ ጠውቑ። OR listen via፡
CHRW website


Recent Shows ዝሓለፉ ፈነወታት

● ዝሓለፈኩም ኣብ ዩቱብ ንምስማዕ፡ ኣብዚ ጠውቑ።


2019-07-07 (Sunday 07 Jly 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህዝባዊ ናዕቢ ብኸመይ ይፍጠር
THE CREATION OF PEOPLE’S UPRISING
Part-2 (Continued from 30 June 2019)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ተሳትፎ፡ ሕቶን ርእይቶን ተኻታተልቲ እናተባባዕና፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu; You are all cordially invited.


2019-06-30 (Sunday 30 June 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህዝባዊ ናዕቢ ብኸመይ ይፍጠር
THE CREATION OF PEOPLE’S UPRISING

ክቡራት ተኻታተልቲ፡ ናይ ሎሚ መደብ፡ ብተክኒካዊ ምኽንያት እቲ መደብ ክፍኖ ኣይተኻእለን። ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ተኻታተሉ።
ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ተሳትፎ፡ ሕቶን ርእይቶን ተኻታተልቲ እናተባባዕና፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu; You are all cordially invited.


2019-06-23 (Sunday 23 June 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ሚዛንና ኣብ ተረኽቦ ዋዕላ ዋስንግቶን ዲሲ
Our Evaluation on the convention of Washington DC (PART-2)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ተሳትፎ፡ ሕቶን ርእይቶን ተኻታተልቲ እናተባባዕና፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu; You are all cordially invited.


2019-06-16 (Sunday 16 June 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ሚዛንና ኣብ ተረኽቦ ዋዕላ ዋስንግቶን ዲሲ
Our Evaluation on the convention of Washington DC

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ተሳትፎ፡ ሕቶን ርእይቶን ተኻታተልቲ እናተባባዕና፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu; You are all cordially invited.


2019-06-09 (Sunday 09 June 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ሓቂ፡ ፍትሕን ሃገራዊ ዕርቅን ኣብ ህልዊ ኩነታት ሃገርና እንታይ ማለት እዩ?
What does truth, justice, and national reconciliation mean in the current condition of our country?

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ዶር. ፍስሃየ ወልደየሱስ፡ ዶር. ሰላሕ ኢብራሂም፡ ኢዮም። ተሳትፎ፡ ሕቶን ርእይቶን ተኻታተልቲ እናተባባዕና፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Dr. Fessahaye Woldeyesus and Dr. Salah Ibrahim; You are all cordially invited.


2019-06-02 (Sunday 02 June 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ናጽነቱ ዘካየዶ ቃልሲን ሎሚ ኣንጻር ምልኪ ምትንስኡን
Eritrean peoples struggle for independence vs current rising against dictatorship.

P-2 Continues (2ይ ክፋል ይቕጽል)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ዶር. ፍስሃየ ወልደየሱስ፡ ዶር. ሰላሕ ኢብራሂም፡ ኢዮም። ተሳትፎ፡ ሕቶን ርእይቶን ተኻታተልቲ እናተባባዕና፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Dr. Fessahaye Woldeyesus and Dr. Salah Ibrahim; You are all cordially invited.


2019-05-26 (Sunday 26 May 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ናጽነቱ ዘካየዶ ቃልሲን ሎሚ ኣንጻር ምልኪ ምትንስኡን
Eritrean peoples struggle for independence vs current rising against dictatorship.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ዶር. ፍስሃየ ወልደየሱስ፡ ዶር. ሰላሕ ኢብራሂም፡ ኢዮም። ተሳትፎ፡ ሕቶን ርእይቶን ተኻታተልቲ እናተባባዕና፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Dr. Fessahaye Woldeyesus and Dr. Salah Ibrahim; You are all cordially invited.


2019-05-05 (Sunday 05 May 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ብዛዕባ ሓፈሻዊ ተቓውሞ፡ ንምዕራይ ሃገር
About General opposition, for change in Eritrea

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ዶር. ሰላሕ ኢብራሂም፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ተሳትፎ፡ ሕቶን ርእይቶን ተኻታተልቲ እናተባባዕና፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Dr. Salah Ibrahim, Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. We encourage your participation; You are all cordially invited.


2019-04-21 (Sunday 21 April 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ፖለቲካዊ መንነት ኣብ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ
Identity politics in post independent Eritrea

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ዶር. ሰላሕ ኢብራሂም፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም።  ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Dr. Salah Ibrahim, Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. You are cordially invited to participate.

● "ንጉየየሉ" By MIHRETAB/KUFLOM/ANDIT/HAILE
● "መዘጉፍ ምስ ጨሞር" (ዘርእሰናይ ግርማይ ( ተዛረብ))
● ሳኣል ሳኣል ሳኣል (ሕተት) Hussein Mohammed Ali ~ ሑሴን መሓመድ ዓሊ
● ኣይጠልምን! Ftsum Beraki | Message to all eritreans to stand together for eritrea…


2019-04-14 (Sunday 14 April 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ሓድነት ኣብ ብዙሕነት፡ ኣብ ህልዊን መጻኢን ኩነታትና (2ይ ክፋል)
Unity in Diversity in our current and future situation? (Part-2)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ዶር. ሰላሕ ኢብራሂም፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም።  ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Dr. Salah Ibrahim, Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. You are cordially invited to participate.

● "መዘጉፍ ምስ ጨሞር" (ዘርእሰናይ ግርማይ ( ተዛረብ))
● ሳኣል ሳኣል ሳኣል (ሕተት) Hussein Mohammed Ali ~ ሑሴን መሓመድ ዓሊ
● ኣይጠልምን! Ftsum Beraki | Message to all eritreans to stand together for eritrea…


2019-04-07 (Sunday 07 April 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ሓድነት ኣብ ብዙሕነት፡ ኣብ ህልዊ ኩነታትና እንታይ ማለት ኢዩ?
What does Unity in Diversity Mean in our current situation?

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. You are all cordially invited to participate.

● ሳኣል ሳኣል ሳኣል (ሕተት) Hussein Mohammed Ali ~ ሑሴን መሓመድ ዓሊ
● ኣይጠልምን! Ftsum Beraki | Message to all eritreans to stand together for eritrea…


2019-03-31 (Sunday 31 March 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ መንእሰይን ሃገራዊ ግዴታኡን
Eritrean youth and its national obligation.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተ ዝቐርብ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ፍጹም ኣይጽገብ ኢዩ። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Fitsum Aytsigeb. You are all cordially invited to participate.

● Eritrean Music 2018 - Abrar Osman~ኣብራር ዑስማን | zegerm~ዘገርም
● ኣይጠልምን! Ftsum Beraki | Message to all eritreans to stand together for eritrea…
● ሳኣል ሳኣል ሳኣል (ሕተት) Hussein Mohammed Ali ~ ሑሴን መሓመድ ዓሊ


2019-03-24 (Sunday 24 March 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህልዊ ኩነታት ኤርትራ
CURRENT ERITREAN SITUATION.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተ ዝቐርብ ዕዱም ጋሻና፡ ዶ/ር ኪዳነ መንግስትኣብ ኢዩ። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Dr. Kidane Mengisteab. You are all cordially invited to participate.

● Tigre Music- HUSSEIN MUHAMMAD ALI (Tum)
● ኣይጠልምን! Ftsum Beraki | Message to all eritreans to stand together for eritrea…
● ሳኣል ሳኣል ሳኣል (ሕተት) Hussein Mohammed Ali ~ ሑሴን መሓመድ ዓሊ


2019-03-17 (Sunday 17 March 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
እዋናዊ ጠለባት ህዝቢ ኤርትራ
Current Demands of the Eritrean People.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. You are all cordially invited to participate.

● ኣይጠልምን! Ftsum Beraki | Message to all eritreans to stand together for eritrea…
● ሳኣል ሳኣል ሳኣል (ሕተት) Hussein Mohammed Ali ~ ሑሴን መሓመድ ዓሊ


2019-03-10 (Sunday 10 March 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ዘይሃገራዊነት ህግደፍ
ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. You are all cordially invited to participate.

● ሳኣል ሳኣል ሳኣል (ሕተት) Hussein Mohammed Ali ~ ሑሴን መሓመድ ዓሊ
● Eritrea - Tigre song "qadam nebel" by Ibrahim Goret


2019-02-24 (Sunday 24 February 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ፍትሓዊ ሕብረተሰብ፡ እንታይ ማለት ኢዩ?
What does Just Society mean? (PART - 4)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ዝለዓሉ ኣርእስቲታት፡- (1)ቦታን ባይታን ዜግነት (2)ትርጉም ዜግነት (3)ሲቪል ሶሳይቲ (4)መበቆል ዜግነት (5)ሰብኣዊ መሰል (6)ናጻ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ማለት'ዩ? (7)ወዳቢ መትከልና ሲቪካዊ ሃገርነት'ዩ (8)እቲ መድሕን ትካላዊ ኣከያይዳ ጥራሕ'ዩ (9)ጉጅላዊ ኣነጻጻግን ሳዕቤናቱን (10)ኤርትራን ብተሰራረዝቲ ሓይልታት ዝጨቅውወ ታሪኻን፡ ዝብል’ዩ። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. The points to raise include:(1)Lotus and Focus of citizenship (2)The meaning of citizenship (3)What doescivic society mean? (4)Human Rights in Eritrean case (5)What does free society mean? (6)Our organizing principle is "Civic Nationalism" (7)Sectarianism and its consequences. You are all cordially invited to participate.

● Eritrea - Tigre song "qadam nebel" by Ibrahim Goret
● ሳኣል ሳኣል ሳኣል (ሕተት) Hussein Mohammed Ali ~ ሑሴን መሓመድ ዓሊ


2019-02-17 (Sunday 17 February 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ፍትሓዊ ሕብረተሰብ፡ እንታይ ማለት ኢዩ?
What does Just Society mean? (PART - 3)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ዝለዓሉ ኣርእስቲታት፡- (1)ቦታን ባይታን ዜግነት (2)ትርጉም ዜግነት (3)ሲቪል ሶሳይቲ (4)መበቆል ዜግነት (5)ሰብኣዊ መሰል (6)ናጻ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ማለት'ዩ? (7)ወዳቢ መትከልና ሲቪካዊ ሃገርነት'ዩ (8)እቲ መድሕን ትካላዊ ኣከያይዳ ጥራሕ'ዩ (9)ጉጅላዊ ኣነጻጻግን ሳዕቤናቱን (10)ኤርትራን ብተሰራረዝቲ ሓይልታት ዝጨቅውወ ታሪኻን፡ ዝብል’ዩ። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. The points to raise include:(1)Lotus and Focus of citizenship (2)The meaning of citizenship (3)What doescivic society mean? (4)Human Rights in Eritrean case (5)What does free society mean? (6)Our organizing principle is "Civic Nationalism" (7)Sectarianism and its consequences. You are all cordially invited to participate.

● ሳኣል ሳኣል ሳኣል (ሕተት) Hussein Mohammed Ali ~ ሑሴን መሓመድ ዓሊ


2019-02-10 (Sunday 10 February 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ፍትሓዊ ሕብረተሰብ፡ እንታይ ማለት ኢዩ?
What does Just Society mean? (PART - 2)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ዝለዓሉ ኣርእስቲታት፡- (1)ቦታን ባይታን ዜግነት (2)ትርጉም ዜግነት (3)ሲቪል ሶሳይቲ (4)መበቆል ዜግነት (5)ሰብኣዊ መሰል (6)ናጻ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ማለት'ዩ? (7)ወዳቢ መትከልና ሲቪካዊ ሃገርነት'ዩ (8)እቲ መድሕን ትካላዊ ኣከያይዳ ጥራሕ'ዩ (9)ጉጅላዊ ኣነጻጻግን ሳዕቤናቱን (10)ኤርትራን ብተሰራረዝቲ ሓይልታት ዝጨቅውወ ታሪኻን፡ ዝብል’ዩ። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. The points to raise include:(1)Lotus and Focus of citizenship (2)The meaning of citizenship (3)What doescivic society mean? (4)Human Rights in Eritrean case (5)What does free society mean? (6)Our organizing principle is "Civic Nationalism" (7)Sectarianism and its consequences. You are all cordially invited to participate.

● ሳኣል ሳኣል ሳኣል (ሕተት) Hussein Mohammed Ali ~ ሑሴን መሓመድ ዓሊ


2019-02-03 (Sunday 03 February 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ፍትሓዊ ሕብረተሰብ፡ እንታይ ማለት ኢዩ?
What does Just Society mean?

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም።። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. You are all cordially invited to participate.

● ኣለኻ 'ዶ ወዲ ኤረ - by Hani MehreteAb Embaye


2019-01-27 (Sunday 27 January 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ጉዕዞና ናብ ዘላቒ ሰላምን ፍትሒን ኣብ ኤርትራ።
Towards Durable Peace & Justice in Eritrea.

Our invited guest discussing the topic above is Dr. Salah Ibrahim, from Australia. Dr. Salah is coming for a second time to our show. You are all cordially invited to participate. ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተ ዝቐርብ ዕዱም ጋሻና፡ ዶር. ሰላሕ ኢብራሂም፡ ካብ ኣውስትራልያ ኢዩ። ዶር. ሰላሕ ንካልኣይ ግዚኡ ኢዩ ዝቐርብ ዘሎ። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ።

● ዘብዘብ ● By Teklinkiel Gebru(Wedi Gebru) |Official Video-2019


2019-01-20 (Sunday 20 January 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ዋህማት ኢትዮጵያ ገና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይዝንቢ ኣሎ።
Challenging Ethiopia - Eritrean Myth.

ኣብዚ ዘተዚ ዝለዓሉ ኣርእስትታት፡- (1) ተደምረናል (2) ፈደረሽን - ኮንፈደረሽን (3) ባህላዊን ታሪኻዊን ዝምድና ኢትዮ-ኤርትራ (4) ሃገር እንታይ ማለት ድዩ? (5) ብዋጋ ናጽነትና'ዶ ሰላም ኣሎ ኢዩ? ዝብሉ ክኾኑ ኢዮም። ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም።። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. You are all cordially invited to participate.

● Hagerawi Qotsera ሃገራዊ ቆጸራ ● Kiros Asfaha


2019-01-13 (Sunday 13 January 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ጉዳይ ምኽፋትን ምዕጻውን ዶባት፡ ኣብ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን እንታይ ማለት ኢዩ? What does the openning and closing of borders mean for Eritrea?
ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም።። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. You are all cordially invited to participate.

● Hagerawi Qotsera ሃገራዊ ቆጸራ ● Kiros Asfaha


2019-01-06 (Sunday 06 January 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ሰፊሕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኣድላይነቱን ኣገባቡን፡ Peoples movement: its importance and means of interpretation.
Our invited guest discussing the topic above is Mr Abubakar Ali Osman, from Melbourne Australia. You are all cordially invited to participate. ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተ ዝቐርብ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ኣቡበከር ዓሊ ዑስማን፡ ካብ ኣውስትራልያ (መልበርን) ኮይኑ፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ።

● Tebaraber Hafash ተበራበር ሓፋሽ (ብ'ድምጻዊ Kiros Asfaha)


2018-12-30 (Sunday 30 December 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ብሓባራዊ ድሌት ዝተደረኸ ሓባራዊ ኣረዳድኣ፡ Understanding Driven by Common Interest.
Our invited guest discussing the topic above is Dr. Salah Ibrahim, You are all cordially invited to participate. ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተ ዝቐርብ ዕዱም ጋሻና፡ ዶር. ሰላሕ ኢብራሂም፡ ኢዩ። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ።

● Hagerawi Qotsera ሃገራዊ ቆጸራ ● Kiros Asfaha


2018-12-16 (Sunday 16 December 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኣብ ህሉው ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ፡ On Current Eritrea Political Situation.
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና፡ ኣብ ህሉው ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ኮይኑ፡ ሓው ጀማል ሑመድ ካብ ኣውስትራልያ፡ ምስ ሓጅ ዓብደልኑር ዝተኻየደ ቃለመጠይቕ ኢዩ። ብጽሞና ክትከታተሉዎ ንዕድም። Mr. Jemal Humed interviews Haaj Abdulnoor, from Australia. All are cordially invited to listen.

● Hagerawi Qotsera ሃገራዊ ቆጸራ ● Kiros Asfaha Gezana ገዛና ● Kiros Asfaha


2018-12-09 (Sunday 09 December 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ጉጅላውነትን ሕቶ ውክልናን ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ፡ Sectarianism and the question of representation in the Eritrean Politics. (PART-3) (3ይ ክፋል)
ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። መዛተዪ ኣርእስትና፡ (1) ዘቤታዊ ታሪኽና ብተሰራረዝቲ ሓይልታት ዝጨቀወ እዩ። ሓድሽ ታሪኽ ከመይ ንጅምር? (2) ሲቪካዊ ሃገርነት መተካእታ ዘየብሉ መድሕን ህዝብን ሃገርን'ዩ። (3) ንግዝኣት ኢሳይያስ ናይ መጨረስታ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ምሕደራ ንክኸውን እንታይ ንግበር። Our panellist are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. Our topic is: (1) Our history is littered with liquidationist forces; how do we start a new chapter? (2) Civic Nationalism is the only way. (3) How do we make the Isaiias regime the last illegal and unjust rule? ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ።  All are cordially invited to participate.


● እንቋዕ ተጋደለ! (ብ'ድምጻዊ ዓንዲት ዑቕባይ)


2018-12-02 (Sunday 02 December 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ጉጅላውነትን ሕቶ ውክልናን ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ፡ Sectarianism and the question of representation in the Eritrean Politics. (PART-2) (2ይ ክፋል)
ኣብዚ ኣገዳሲ ዘተ’ዚ፡ ዝተሳተፉ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። The panellists are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. All are cordially invited to participate.


● እንቋዕ ተጋደለ! (ብ'ድምጻዊ ዓንዲት ዑቕባይ)


2018-11-25 (Sunday 25 November 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ጉጅላውነትን ሕቶ ውክልናን ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ፡ Sectarianism and the question of representation in the Eritrean Politics.
ኣብዚ ኣገዳሲ ዘተ’ዚ፡ ዝተሳተፉ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። The panellists are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. All are cordially invited to participate.


● እንቋዕ ተጋደለ! (ብ'ድምጻዊ ዓንዲት ዑቕባይ)


2018-11-18 (Sunday 18 November 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
“ፖለቲካዊን ቁጠባዊን ውህደትን” ዕንደራ ኢሳይያስን፡ “Political and economic union” and adventure of Isaias Afewerki.
ዕዱማት ኣጋይሽ፡- ኪዳነ ሓጎስን ክብርኣብ ተስፉን። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited guests are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. All are cordially invited to participate.


● እንቋዕ ተጋደለ! (ብ'ድምጻዊ ዓንዲት ዑቕባይ)


2018-11-11 (Sunday 11 November 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ፡ ታሪኹ፡ ኣተሃላልዋኡን መጻኢኡን። Eritrean national force: its history, its present condition and it's future. (Part-2)
ዕዱማት ኣጋይሽ፡- ኪዳነ ሓጎስን ክብርኣብ ተስፉን። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited guests are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. All are cordially invited to participate.


● እንቋዕ ተጋደለ! (ብ'ድምጻዊ ዓንዲት ዑቕባይ)


2018-11-04 (Sunday 04 November 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ፡ ታሪኹ፡ ኣተሃላልዋኡን መጻኢኡን። Eritrean national force: its history, its present condition and it's future.
ዕዱማት ኣጋይሽ፡- ኪዳነ ሓጎስን ክብርኣብ ተስፉን። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited guests are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. All are cordially invited to participate.


● እንቋዕ ተጋደለ! (ብ'ድምጻዊ ዓንዲት ዑቕባይ)


2018-10-14 (Sunday 14 October 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ፕሮጀክት ፍትሒ - EPROJECT JUSTICE
ኣብዚ ኣገዳሲ ዘተ’ዚ፡ ዝተሳተፍ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ጎይትኦም ኢማም ኢዩ። Our invited Guest is Mr Goitom Emam.


● እንቋዕ ተጋደለ! (ብ'ድምጻዊ ዓንዲት ዑቕባይ)


2018-10-07 (Sunday 07 October 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገራዊነት፡ ኤርትራዊ መንነትን ኤርትራዊ ዜግነትን (መዛዘሚ) Eritrean Nationalism, Eritrean Identity & Eritrean Nationality (Conclusion)
ኣብዚ ኣገዳሲ ዘተ’ዚ፡ ዝተሳተፉ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። The panellists are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.


● እንቋዕ ተጋደለ! (ብ'ድምጻዊ ዓንዲት ዑቕባይ)


2018-09-30 (Sunday 30 September 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገርነትን ኤርትራዊ መንነትን፡ ሃገራዊ ዜግነት እንታይ ማለት’ዩ? Eritrean Nationhood & Eritrean Identity & What is Citizenship?
ኣብዚ ኣርእስቲ’ዚ ንዘተ ዝቐረቡ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኣቡበከር ዓሊን ዶር ኪዳነ መንግስትኣብን ኢዮም። Our invited guests discussing on the topic above are Mr Abubakar Ali and Dr Kidane Mengisteab.


● ኤርትራ መኣስ ረሲዕናኪ (ዜማ ድምጻዊት ብንያት ኪዳነ)


2018-09-16 (Sunday 16 September 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገርነትን ኤርትራዊ መንነትን፡ ሃገራዊ ዜግነት እንታይ ማለት’ዩ? Eritrean Nationhood & Eritrean Identity & What is Citizenship?
ኣብዚ ኣገዳሲ ዘተ’ዚ፡ ዝተሳተፉ፡- ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ኣቡበከር ዓሊ ዑስማንን ኢዮም። ክትሳተፉ ብክብሪ ትዕደሙ። This panellists on this important topic were Mr Kibreab Tesfu, Mr Abubeker Ali Osman and Mr Kidane Hagos. All are cordially invited to join.


● ኤርትራ መኣስ ረሲዕናኪ (ዜማ ድምጻዊት ብንያት ኪዳነ)


2018-09-09 (Sunday 09 September 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገርነትን ኤርትራዊ መንነትን፡ Eritrean Nationhood & Eritrean Identity.
ኣብዚ ኣርእስቲ’ዚ ንዘተ ዝቐረቡ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited guests discussing on the topic above are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.


● ኤርትራ መኣስ ረሲዕናኪ (ዜማ ድምጻዊት ብንያት ኪዳነ)


2018-09-02 (Sunday 02 September 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህንጸት ሃገር፡ ትርጉሙ፡ መዓስን ብኸመይን Nation-building - What it is? When and How?
ኣብዚ ኣርእስቲ’ዚ ንዘተ ዝቐረቡ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited guests discussing on the topic above are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.


● እንቋዕ ተጋደለ! (ብ'ድምጻዊ ዓንዲት ዑቕባይ)


2018-08-26 (Sunday 26 August 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
The Meaning of Change in Our Situation. ትርጉም ለውጢ ኣብ ህልዊ ኩነታትና፡ መኣስን ብኸመይን?
ብዚ ኣርእስቲ'ዚ ምስ ሰማዕቲ ዝዝቲ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ ኢዩ። Our invited guest discussing on the above topic is Mr Kidane Hagos.2018-08-19 (Sunday 19 August 2018 Show)
ዋህማትናን (myth) ብኸመይ ይስገሩ? በዓል 5 ነጥቢ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን፡
ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited guests are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. All are cordially invited to join.


2018-08-12 (Sunday 12 August 2018 Show)
ዋህማትናን (myth) ብኸመይ ይስገሩ ሕቶ ሕጋዊ ዋንነት ወደባት ኤርትራ፡
ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited guests are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.2018-08-04 (Saturday 04 August 2018 Show)
ቃልሲ ንጋባእ፡ ኣብዚ ህሉዊ ኩነታት ሃገርናን መስርሕ ሓድነት ህዝብናን፡ Ngabae on the process of our unity and the Current stage of Eritrea.
ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኣቶ ያዕቆብ እድሪስን ኢዮም። Our invited guests are Mr Kidane Hagos, Mr Kibreab Tesfu and Mr Yacob Idris.

 


2018-07-28 (Saturday 28 July 2018 Show)
ዓበይቲ ኣጀንዳታት፡ ህሉው ኩነታት ሃገርና። BIG Agenda--Current Situation of Eritrea ናይ ሎሚ ቀዳም 28 2018 ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኣቶ ዓብዱረዛቕ ሙሳን ክኾኑ ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our pannelists are: Mr Kidane Hagos, Mr Kibreab Tesfu and Mr Abdurezak Mussa. All are cordially invited!.

 


2018-07-14 (Saturday 14 July 2018 Show)
ብድሆታት ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ። The Challenges of Peace and Stability in the Horn of Africa.

 


2018-07-21 (Saturday 21 July 2018 Show)
ምስዚ ዝኸይድ ዘሎ ርክባት ኢትዮጵያን ኤርትራን፡ ብወገን ኤርትራዊ ምንቅስቓሳት ንለውጢ ዝውሰዱ ዘለዉ ተበግሶታት። Ethiopia-Eritrea Relations and initiatives being taken by Eritrean Grassroots justice-movements. ኣብዚ ኣርእስቲዚ ዝዝትዩ ኣጋይሽና ኣባላት ህዝባዊ ምልዕዓል ኮይኖም (1) ኣቶ ጸጋይ ነጋሽ (2) ኣቶ መኮነን ኣብራሃም ኢዮም። ሰናይ ምክትታል። Our invited guests are Mr Tzegai Negash and Mr Mekonen Abraham. All are cordially invited to join on the show.

 


2018-07-07 (Saturday 07 July 2018 Show)
ናይ ሎሚ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን። With Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu ኢዮም። መዛተዪ ኣርእስቲ ድማ (TOPIC)፡- ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዓይኒ ንጋባእ (P2)። Ngabae's outlook on Eritrea-Ethiopia Relations (P2).

 


2018-06-30 (Saturday 30 June 2018 Show)
ናይ ሎሚ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን። With Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu ኢዮም። መዛተዪ ኣርእስቲ ድማ (TOPIC)፡- ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዓይኒ ንጋባእ። Ngabae's outlook on Eritrea-Ethiopia Relations.

 


2018-06-23 (Saturday 23 June 2018 Show)
ናይ ሎሚ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ members of the Festival Atlanta 2018 Organizing Committee - Mr Jemal Mohammed & Mr. Isaias Seyoum ኢዮም። ሎሚ ቀዳም፡ ዕላልና ምስ ኣብ ኣትላንታ ኣመሪካ ፈስቲቫል ኤርትራውያን (ካብ ዕለት 3 - 5 ነሓሰ 2018)ንምክያድ እተዳሉ ዘላ ኮሚቴ፡ ምስ ሓው ጀማል መሓመድን ምስ ሓው ኢሳይያስ ስዩምን፡ ዝተኻየደ ዕላል ኢዩ። Our invited guests this Saturday are members of the Festival Atlanta 2018 organizing committee, Mr Jemal Mohammed & Mr. Isaias Seyoum.

 


2018-06-16 (Saturday 16 June 2018 Show)
ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ኣቡበከር ዓሊ ካብ ኣውስትራልያ (መልበርን) Mr Abubakar Ali from Melbourne Australia ኢዩ። መዛተዪ ኣርእስቲ ድማ፡- ኣድላይነት ምግባእ ህዝቢ፡ ገምጋም 27 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት። Our invited guest is Mr Abubakar Ali from Melbourne Australia. Our today’s Topic will be: The need for peoples’ engagement; Achievements of failures over the past 27 years after independence of Eritrea. ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ኣቡበከር ዓሊ ካብ ኣውስትራልያ (መልበርን) ኮይኑ፡ “ኣድላይነት ምግባእ ህዝቢ፡ ገምጋም 27 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት፡ ዝብል ኣርእስቲ ኢዩ።

 


2018-06-09 (Saturday 09 June 2018 Show)
ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻና፡ ሓው ዓብዱረዛቕ መሓመድ ሙሳ ካብ ሃገረ-ሆላንድ ኢዩ። መዛተዪ ኣርእስቲ ድማ፡- ጻውዒት ምእንቲ ኣድማዒ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ክኸውን ኢዩ። Our guest is Mr Abdurezak Mohammed Mussa, from Holland. Our Topic is: A call for decisive popular movement for Justice. (PART-2)

 


2018-06-02 (Saturday 02 June 2018 Show)
ምስ ኣባላት ህዝባዊ ምልዕዓል ኣቶ ጸጋይ ነጋሽን ኣቶ መኮነን ኣብራሃምን
"ህዝባዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ መቐጸልታ ናይ`ቲ ህዝቢ ኤርትራ ንራህዋ፡ ንፍትሒን፡ ግዝኣተ- ሕግን ንምርግጋጽ ዘካየዶን ዘካይዶ ዘሎን ዘይሕለል ቃልሲ`ዩ። ንፖለቲካዊ ስልጣን ኣይወዳደርን፣ ምስ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ`ውን ጸጊዕ ኣይሕዝን፣ ንሃገርን ህዝብን ኤርትራ ኣብ ዝምልከቱ ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበረ-ቁጠባዊ ጉዳያት ግን መርገጽ ይወስድን ብትሪ ይቃለሰሎምን። ኤርትራዊ ህዝባዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝቐንዐ ኣገባብ ኣሰራርሓ፡ ዘዐውት ናይ ቃልሲ መርሖ ምዃኑ ብመትከል ይኣምን።" ናይ ሎሚ ኣጋይሽና ኣባላት ህዝባዊ ምልዕዓል ኮይኖም (1) ኣቶ ጸጋይ ነጋሽ (2) ኣቶ መኮነን ኣብራሃም ኢዮም። ሰናይ ምክትታል።

 


2018-05-26 (Saturday 26 May 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-15)
ትርጉም ናጽነት፡ ገምጋምን ዝሓለፈ 27 ዓመታትን። Eritrean Independence, Reflections and outcome over the last 27 Independence years.

 


2018-05-12 (Saturday 12 May 2018 Show)
ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻና፡ ሓው ዓብዱረዛቕ መሓመድ ሙሳ ካብ ሃገረ-ሆላንድ ኢዩ። መዛተዪ ኣርእስቲ ድማ፡- ጻውዒት ምእንቲ ኣድማዒ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ክኸውን ኢዩ። Our guest is Mr Abdurezak Mohammed Mussa, from Holland. Our Topic is: A call for decisive popular movement for Justice.

 


2018-05-05 (Saturday 05 May 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-14)
ትርጉም ናጽነት፡ ገምጋምን ዝሓለፈ 27 ዓመታትን። Eritrean Independence, Reflections and outcome over the last 27 Independence years.

 


2018-04-28 (Saturday 28 April 2018 Show)
ተራ መንእሰያት Role of Youth፡
ዕዱም ጋሻና፡- መንእሰይ በረኸት ዑቕበ ካብ ኣትላንታ ክኸውን ኢዩ።
ተራ መንእሰያት ኣብ ዝሓለፈ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲን ኣብዚ ሕጂ ንፍትሒ ዝክየድ ዘሎ ቃልሲን። Role of youth during Eritrean liberation struggle and on the ongoing Justice movement.

 


2018-04-21 (Saturday 21 April 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-13)
ተራ መንእሰያት ኣብ ዝሓለፈ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲን ኣብዚ ሕጂ ንፍትሒ ዝክየድ ዘሎ ቃልሲን።
Role of youth during Eritrean liberation struggle and on the ongoing Justice movement.

 


2018-04-14 (Saturday 14 April 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-12)
ተራ መንእሰያት ኣብ ዝሓለፈ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲን ኣብዚ ሕጂ ንፍትሒ ዝክየድ ዘሎ ቃልሲን።
Role of youth during Eritrean liberation struggle and on the ongoing Justice movement.

 


2018-03-31 (Saturday 31 March 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-11)
ተራ መንእሰያት ኣብ ዝሓለፈ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲን ኣብዚ ሕጂ ንፍትሒ ዝክየድ ዘሎ ቃልሲን።
Role of youth during Eritrean liberation struggle and on the ongoing Justice movement.

 2018-03-24 (Saturday 24 March 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-10)
ህግደፍን ዝጥቀመሉ ቋንቋታትን ኣሉታዊ ጽልዋታቱ ኣብ ማሕበረ-ቅየሳ ሕብረተ-ሰብናን።
PFGJ Linguistics and its negative Social-engineering impacts on our society.

 2018-03-10 (Saturday 10 March 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ወ/ሮ ሓረጉ ስለኣምሳን
ኣብዚ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ወ/ሮ ሓረጉወይኒ ኣሰፋ ስለኣምሳ፡ ዝተኻየደ ናይ 10ይ ክፋል ዝተላዕለ ዛዕባ፡- ቃልሲ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ፡ ምዕባለታቱን ውጽኢቱን፡ ዝብል ኢዩ። Guestz: Mr Kidane Hagos & Mrs Hareguweini Asefa Sileamsa and the topic was focussed on Eritrean Women’ struggle and movement and its achievements.

 2018-03-03 (Saturday 03 March 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-9)
ህግደፍን ዝጥቀመሉ ቋንቋታትን ኣሉታዊ ጽልዋታቱ ኣብ ማሕበረ-ቅየሳ ሕብረተ-ሰብናን።
PFGJ Linguistics and its negative Social-engineering impacts on our society.

 2018-02-24 (Saturday 24 February 2018 Show)
ዕላል ምስ Discussion with:- ኣባላት ‘መርበብ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ’ Members of ‘Network of Eritrean Women’ ቀዳም፡ ዕለት 24 February 2018፡ ምስ ኣባላት ‘መርበብ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ’ (1) ዶ/ር ሳራ ዑቕባይ፡ (2) ወ/ሮ ከዲጃ ዓሊ መሓመድ ኑር፡ ብዛዕባ ዕላማታት ማሕበረንን ካልእ ንሃገርና ዝትንክፍ ጉዳያትን ዝምልከት ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። This Saturday our guest are Dr. Sarah Ogbai and Mrs Kadijah Ali Mohamed Nur, from ‘Network of Eritrean Women’. Discussion will focus of their organisation’s activities and other issues affecting Eritrea and Eritreans.

 2018-02-17 (Saturday 17 February 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-8)
Panel discussion with Mr Kibreab Tesfu and Mr Kidane Hagos.
ህዝባዊ ምልዕዓላትን ለውጥታትን ከባቢና፡ ካብዚ እንታይ ንመሃር? ብኸመይ ይጸልወና? እንታይ ክንገብር‘ከ ይግባእ? Popular movements in our region, What to learn from them? How they influence us? What is to be done?

 2018-02-10 (Saturday 10 February 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-7)
Panel discussion with Mr Kibreab Tesfu and Mr Kidane Hagos.
ኣብ ህሉው ኩነታት ከባቢናን ምትእትታው ግዳማዊ ሓይልታትን። On Current Eritrean and Regional issues.

 2018-02-03 (Saturday 03 February 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-6)
Panel discussion with Veteran Kibreab Tesfu and Veteran Kidane Hagos.
ኣብ ህሉው ኩነታት ከባቢናን ምትእትታው ግዳማዊ ሓይልታትን። On Current Eritrean and Regional issues.

 2018-01-20 (Saturday 27 Jan 2018 Show)
ቃለመሕትት ምስ ዶ/ር ኪዳነ መንግስትኣብን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን
Interview with Dr. Kidane Mengisteab and Mr. Kidane Hagos
ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን፡ መፍትሒኡን። About Current Eritrea Political issues and Solutions.

 2018-01-20 (Saturday 20 Jan 2018 Show)
ዕላል ምስ ሓርበኛ ኤልሳ መስፍን፡ Interview with Veteran Elsa Mesfin.
ሓርበኛ ኤልሳ መስፍን፡ ገዲም ተጋዳሊት ተሓኤ፡ ብደረጃ መሪሕነት ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ (ተሓኤ) ዘገልገለት ምኩርቲ ሓርበኛ ኢያ። ተመኩሮኣን ገምጋማን፡ ብዛዕባ ቃልሲ ደቀንስቶዮ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲን ድሕሪ ናጽነትን፡ ተካፍል። Elsa Mesfin, is an Eritrean woman veteran (ELF) who served as member of the Eritrean Women's Association Leadership. She shares her experience and assessment of Eritrean women's struggle before and after Eritrea's Independence.

 2018-01-13 (Saturday 13 Jan 2018 Show)
ዕላል ምስ ዶ/ር ገብረ ገብረማሪያም፡ Interview with Dr. Gebre Gebremariam (PART-1)
(1) ህሉው ፖለቲኮ-ቁጠባዊ ኩነታት ሃገርናን ምሕደራኡን፡ ሳዕቤናቱ ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራን፡ (2) ኣብ ከባቢና ዝኽሰቱ ዘለዉ ምዕባለታትን ጽልዋኦምን።
(1) Current political and Economic situation, its administration under current Ruling party and its impact on Eritrean society; (2)
Current Geopolitical developments in our region and its implications..

• ዕላል ምስ ዶ/ር ገብረ ገብረማሪያም፡ Interview with Dr. Gebre Gebremariam 13-Jan-2018(PART-1)
• ዕላል ምስ ዶ/ር ገብረ ገብረማሪያም፡ Interview with Dr. Gebre Gebremariam 13-Jan-2018(PART-2)2017-12-23 (Saturday 23 Dec 2017 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-5)
Panel discussion with Veteran Kibreab Tesfu and Veteran Kidane Hagos.
ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና። On Current Eritrean issues.

 2017-12-16 (Saturday 16 Dec 2017 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-4)
Panel discussion with Veteran Kibreab Tesfu and Veteran Kidane Hagos.
ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና። On Current Eritrean issues.
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


2017-12-09 (Saturday 09 Dec 2017 Show)
ቃለመሕትት ምስ ኣምባሳዶር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ። Interview with Ambassador Andebrhan Woldeghiorgis.
ሓርበኛ ኣምባሳዶር ዓንደብርሃን፡ ኣብ ገድሊ (ህግሓኤ) ነዊሕ ኣገልጊሉ፡ ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ላዕለዋይ ጽፍሒ ሓላፍነት ተመዲቡ ሰሪሑ ኢዩ። ኣብዚ እዋንዚ፡ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ንምርግጋጽ፡ ብንጥፈት ካብ ዝዋስኡ ዘለዉ፡ ሓደ ኢዩ። እዚ ቃለመጠይቕ ድማ፡ ኣብ ህሉው ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርናን መፍትሒኡን ዘተኮረ ኢዩ።
Amba. Andebrhan is veteran of EPLF, served for many years before independence, and after that he was assigned in senior posts until lately became Ambassador; now he is actively working to fight against injustices in Eritrea. Interview focuses on Current Eritrean political issues and its solutions.
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


2017-12-02 (Saturday 02 Dec 2017 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ሓርበኛ ኑሪ መሓመድ ዓሊ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ብርሃነ ገብረእግዚኣብሔር፡ (ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና።)
Panel discussion with Veteran Nouri Mohammed Ali and Veteran Berhane Gebrezgiher (On Current Eritrean issues.)
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


2017-11-25 (Saturday 25 Nov 2017 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-3)
Panel discussion with Veteran Kibreab Tesfu and Veteran Kidane Hagos ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና። On Current Eritrean issues.
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


2017-11-18 (Saturday 18 Nov 2017 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-2)
Panel discussion with Veteran Kibreab Tesfu and Veteran Kidane Hagos ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና። On Current Eritrean issues.
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


2017-11-11 (Saturday 11 Nov 2017 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-1)
Panel discussion with Veteran Kibreab Tesfu and Veteran Kidane Hagos ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና። On Current Eritrean issues.
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


2017-11-04 (Saturday 04 Nov 2017 Show)
እዚ ፈላሚ ፈነወ ሬድዮና ኢዩ። ኣብዚ ፈላሚ ፈነወና፡ ቃለመጠይቕ ምስ ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና። We are happy to announce our first Ngabae Broadcast, and on this occasion Veteran Kidane Hagos is our guest to the show.
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREAShare with friends: