21/07/2019 21:15 PM

ድምጺ ኤርትራ ኣብ CKDU (ናዝ የማነ)

ናይ Sunday 21 July 2019 show መደብ

ንጋባእን፡ ዝምድንኡ ምስ ምንቅስቓስ ይኣክልን

NGABAE AND THE YIAKIL MOVEMENT

Discussion with Mr Kidane Hagos

ዘተ ምስ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ

On Sunday 21 July 2019 our guest will be Mr. Kidane Hagos. He will discuss: (1) the relation of NGABE (Engage) to the YIAKIL Movement, (2) Why he condemned the Washington YIAKIl Movement, and (3) on how a People’s wave of resistance starts and related issues. You are all cordially invited to participate. ሰንበት Sunday 21 July 2019፡ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ ኢዩ። ንሱ፡ (1) ዝምድና ንጋባእ ምስ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ፡ (2) ስለምንታይ ንናይ ዋሽንግቶን ምንቅስቓስ ይኣክል ከምዝኾኖኖ፡ (3) ህዝባዊ ናይ ተቓውሞ ማዕበል ክድንፋዓሉ ዝኽእል ኣገባብን ካልኦት ዝዛመዱ ጉዳያትን፡ ምሳና ቀሪቡ ክዝቲ ኢዩ። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ።

 1ይ ክፋል (21-July-2019)፡  1ይ ክፋል (21-July-2019):

See Related ምስዚ ዝዛመድ፡-


20/07/2019 23:56 PM

 ይኣክል ሎሚ’ውን ኣብ ቀራና መንገዲ!

ياكل في مفترق الطرق ، مرة أخرى YIAKL

Yiakl At the Crossroads, Once Again!

By MR NASSER OMER ALI

At: Eritrea Hdri Jeganuna Paltalk Room

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና 20 July 2019

ሰዓት: 9PM Asmara, 7PM Berlin, 6PM UK, 1PM NY

ቀዳም Saturday, 20 July 2019፡ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ናስር ዑመር ዓሊ፡ ኢዩ። ሒዙዎ ዝመጻና ዘሎ ኣርእስቲ "ይኣክል ሎሚ’ውን ኣብ ቀራና መንገዲ! في مفترق الطرق ، مرة أخرى YIAKL" ዝብል ኢዪ ክኸውን። ኩልኹም ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ንዕድም። On Saturday, 20 July 2019, our invited guest is Mr Nasser Omer Ali, from EriMedia Watch Group. He will discuss on Topic: "Yiakl At the Crossroads, Once Again!" You are all cordially invited to participate.


20/07/2019 13:23 PM

ነልሰን ማንደላ፡

ኣርማ ጽንዓትን ፍትሕን ኣፍሪቃ

BBC ትግርኛ (20 July 2019)

ኣብ እዋን ብረታዊ ተጋድሎ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ታሪኽን ተመኩሮን ሰውራታት ዓለም እንተላይ ንቃልሲ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣንጻር ዓሌትነት ብቐጻሊ ይመሃሩዎን ይከታተሉዎን ነይሮም።

   ማንዴላ ኣብ ደሴት ሮቢን ዘሕለፎ ዘይፍትሓዊ ማእሰርትን፡ በዓልቲ ቤቱ ዊኒን ተቓለስቲ ብጾቱን ንፍትሒ ዘካይድዎ ጎስጓስን ጻዕርን ከም ኣብነት ይጥቀስን ይድነቕን ነይሩ።

   ሰውራ ኤርትራ ድሕሪ ሰላሳ ዓመት ብረታዊ ተጋድሎ ብ24 ግንቦት 1991 ናጽነቱ ክጎናጸፍ እንከሎ፡ ማንዴላ ከኣ ቅድሚ ኣስታት ሓደ ዓመት ዓወት ሰውራ ኤርትራ ብ11 ለካቲት 1990 ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ 27 ዓመታት ወጺኡ፡ ዓሌታዊ ጽልኢ ብፍቕሪ ተኪኡ ንኹሎም ዜጋታት ደቡብ ኣፍሪቃ ብማዕረ እተነባብር ሃገር ንምምስራት ተበግሶ ኣንቂዱ። Read more


15/07/2019 00:10 AM

LEGACY

Remembering the murder

of my husband, Berhane Tesfamariam,

by Ethiopia, 41 years ago.

by Kiki Tzeggai

I thank the Creator for giving you to Eritrea and to me! You became ancestor to Eritrean kids and son to our ancestors! You joined the convoy of the departing without qualms; you told us to unite and be sure that in our beloved Eritrea, growths will bloom and the rain will meet the Khamsin sandstorm of the desert! The sun will rise, you assured us! Your destiny gave you the strength to conquer and made you part of conquerors! Your courage will become a legacy not only for Eritrea but from continent to continent! The dust that sparkled from your Shidda still makes the cruel invaders fear. Your triumphs will meddle with the winds! The flag of a free Eritrea you offered us, will cover the horizon! …Read more


14/07/2019 14:16 PM

 ዘተ ምስ ኣቶ ሙሴ ዳዊት (Kabod Mo)

Discussion with Mr Mussie Dawit (Kabod Mo)

At: Eritrea Hdri Jeganuna Paltalk Room

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና 14 July 2019

ሰዓት: 9PM Asmara, 7PM Berlin, 6PM UK, 1PM NY

ሰንበት Sunday, 14 July 2019፡ ዕዱማት ጋሻና፡ ኣቶ ሙሴ ዳዊት (Kabod Mo)፡ ኢዩ። ሒዙዎ ዝመጻና ዘሎ ኣርእስትታት፡- 1 ህዝባዊ ምንቅስቃስ ወይስ ውድባዊ 2 ተሳታፍነትን ብዙሕነትን 3 ዲሞክራሲያዊ መስርሕ 4 ስትራተጂን ዕላማን ዘይምህላዉ፡ ዝብል ኢዪ ክኸውን። ኩልኹም ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ንዕድም። On Sunday, 14 July 2019, our invited guest is Mr Mussie Dawit (Kabod Mo). He will discuss on Topics: 1. Popular or Organisational movement? 2. Participation and pluralism, 3. Democratic process, and 4. Absence of Strategy and purpose. You are all cordially invited to participate.


13/07/2019 22:45 PM

ዲሞክራሲ: ከም ሽንፋእ

ዶ/ር ፍትዊ ወልዳይ

ኣብ ዕላላትናን ገለ ጽሑፋትናን፡ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ዝብሃል ክርኢ ከለኹ፡ ሽንፋእ’ዩ ትዝ ዝብለኒ። ኣዴታትና ንሽንፋእ ንብዙሕ ኢየን ዝጥቀማላ፥ ከም መቕደዊ፣ መድሃኒት፣ መባረሪ እኩይ መንፈስ፣ ወዘተ። ዲሞክራሲ ከኣ፡ ከም ተኣምራዊ ማሕበራዊ ክኒና፡ ናይ ተጠቃሚ መሐበሪ ብዘየገድስ፡ ምስወሓጥካያ ኩሉ ጸገምካ ቅንጥጥ ዝብለልካ ኮይኑ ይስምዓካ። ምናልባት ጌጋ መልእኽቲ ምእንቲ ከየመሓላልፍ፡ ብዋዛ መጀመሪየይ ኣብ ሓደ ቁንጫል ናይዚ ዓቢ ኣርእስቲ ከተኩር ስለዝደለኹ ደኣምበር ንባጫ ኢለ ኣይኮንኩን። ዲሞክራሲ ከም ኣርእስቲ ዝተቛሰለ ኣርስቲ ስለዝኾነ፡ ንንባብ ውን ዓዳሚ ኣይኮነን። ግን፡ እስከ ሓቦ ኢልና ንቐጽል፡ ናይ ህላወ ሕቶ ስለዝኾነ። Read more


13/07/2019 13:26 PM  UPDATED

ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን፥ ይኣክል!

ኣብ ከተማ ሎንዶን ዓባይ ብሪጣንያ

PEACEFUL DEMO BY ERITREAN

JUSTICE-SEEKERS IN LONDON UK

SATURDAY 13TH JULY 2019, 2PM (SHARP)

START AT: TRAFALGAR SQUARE

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያን ደቂ ሃገርና፡ ንዕለት 13 ሓምለ 2019 ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ስለዝኾንና፡ ኩላትና ኤርትራውያን ክንሳተፍ ብኽብሪ ንዕድም።

ኣብ ልዕሊ ሕዝቢ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ስቓይ መወዳድርቲ የብሉን። ነዚ ድማ ይኣክል! ንብል ኣለና።

ብዙሓት ንጹሃት  ዜጋታት ብዘይ ክስን ብዘይ ፍርድን፡ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ይበልዩ ኣለዉ። ንሕና ድማ ይኣክል! ንብል ኣለና። Read more

ናይ ይኣክል! ሰላማዊ ሰልፊ፡ ኣብ ሎንዶን ዓባይ ብሪጣንያ። Eritrean DEMO, in London UK on Saturday 13 July 2019.  

LIVE REPORTS  WATCH HERE LIVE

ብቀጥታ ዝመሓላለፍ ኣብዚ ጠውቑ


12/07/2019 20:00 PM

ኣብዚ ዘለናሉ እዋን እዚ ንለውጢ ዝካየድ ቃልሲ ዕዉት ንክኸውን ዝሕግዙ ኣገባባት

At: Eritrea Hdri Jeganuna Paltalk Room & Eritrean Dilalet Hallena

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና & ፓልቶክ ድላለት ህለና

 12 July 2019

ሰዓት: 11PM Asmara, 9PM Berlin, 8PM UK, 2PM NY

ን ዓርቢ ዕለት 12/7/2019 ጋሻና ኩቡር አምበሳደር ዓብደላ ኣደም እዩ፡ አርእስቲ ዕላልና (ኣብዚ ዘለናሉ እዋን እዚ ንለውጢ ዝካየድ ቃልሲ ዕዉት ንክኸውን ዝሕግዙ ኣገባባት)  ቆጸራና ሳዓት 21 ብኣቆጻጽራ በርሊን። ብደሐን ምጹ

ضيفنا ليوم الجمعة الموافق 12/7/2019 سعادة السفير عبدالله ادم في ندوة بعنوان، (السبل الناجعة للتغيير في وقتنا الحالي) موعدنا في تمام التاسعة م/ بتوقيت برلين


11/07/2019 23:35 PM

ሌላ ምስ ማናቱ መጻሕፍቲ፡-

(1) ምምልላእ፡ (ምህናጽ ሕጉስ ስድራቤት)

(2) ምክእኣል፡ (ጠንቅታት ዘይምቅድዳው መጻምድትን ኣተኣላልያኡን)

ደራሲ፡- ኣቶ ክፍለሃንስ ተወልደብርሃን (ጎርደን)

ገዲም ተጋዳላይን ናይ ሕጊ ምሁርን

ዕለት 09 ሰነ 2019፡ ኣብ ከተማ ለንደን፡ ነዘን ኣብ ላዕሊ እተጠቕሳ ክልተ ማናቱ መጻሕፍቲ፡ (1)ምምልላእ፡ (2)ምክእኣል፡ ናይ ምልላይን ምምራቕን ስነስርዓት ተኻይዱ ነይሩ። ብምኽንያት ጻዕቂ መደባት፡ እዚ ጸብጻብ ደንጉዩ ብምቕራቡ፡ ንተኻታተልቲ ይቕሬታ ንሓትት።

ኣብቲ ኣብ ሎንዶን ዓባይ ብሪጣንያ ዝተገብረ ስነ-ስርዓት፡ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ከተማ ሎንዶን ዝመጽኡ፡ ኩሉ ጾታታትን እምነታትን ሕብረተሰብና ዝርከቡዎም፡ ክሳብ መናብር ዝጸብብ ነቲ መአከቢ ኣዳራሽ መሊኦሞ ይርኣዩ ነይሮም። Read more07/07/2019 16:42 PM

   ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  Zeru Gebreyesus

ናይ Sunday 07 July 2019 መደብ

ህዝባዊ ናዕቢ ብኸመይ ይፍጠር?

THE CREATION OF PEOPLE’S UPRISING

Part-2 (Continued from 30 June 2019)

Mr Kidane Hagos & Mr Kibreab Tesfu

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም።  ተሳትፎ፡ ሕቶን ርእይቶን ተኻታተልቲ እናተባባዕና፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu; You are all cordially invited.

 1ይ ክፋል (30-June-2019)፡  2ይ ክፋል (07-July-2019):


07/07/2019 00:45 AM

ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል

ብመንጽር ናይ ዘመኑ ውዕል

 “Deal of the century”

ሓምለ 04/2019 - ረድኢ ክፍለ (ባሻይ)

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ናይ ገበትቲ ሓያላን ምንግስታት፡ ብፍላይ ሃጸያዊት ሕ/መንግሰታት ኣመሪካ ምስ መሻርኽታ እትጥቀመሉ ዘላ ሓድሽ ብልሓት ምስፍሕፋሕ መግዛእታዊ ስርዓት ኢዩ። ደሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ኸሎ ክኣ ብግህዶ ንሕበር ኣለና።

    እዚ ጥበብ’ዚ ካብቲ ዝጸንሐ ናይ ገበትቲ ስልቲ፡ ማለት ኢድ ኣዙር መግዛእቲ (neo-colonialism) መሰረታዊ ፍልልይ ዘለዎ ኣይኰነን። እንተዀነ ግን መልክዑ ቐይሩ ንፖለቲካዊ ነጻነት ናይ ዘይማዕበላ ሃገራት ዝነፍግ፡ ሰላሕታዊ ፖለቲካዊ ጎበጣ ኢዩ። Read more


06/07/2019 20:45 PM

ወግዓዊ መግለጺ

ባይቶ ይኣክል ኤርትራውያን ነበርቲ ሰሜን ኣሜሪካ።

ሓምለ 4, 2019

ባይቶ ይኣክል ኤርትራውያን ነበርቲ ሰሜን ኣሜሪካ ፈላሚ ኣኼብኡ ብውዕውዕ መንፈስ ኣካይዱ። ንሓደስቲ ኣወሃሃድቲ ብሙሉእ ድምጺ ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃቡ፡ ማእከላይ ኮሚቴ ዝኣመሞም ሓይሊ ዕማማት ከም መበገሲ በቲ ሓድሽ ኣወሃሃዲ ኣካል ቀሪቦም፡ ንምምሕያሾም ዝሕግዝ ንኣርባዕተ ሰዓታት ዝኸደ ርሱን ሃናጺ ዲሞክራስያዊ ክትዓት ኣካይዱ።

    ከምዝዝከር እዚ ባይቶ ኣብ ዋሺንግተን ዲሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ 24-25 ግንቦት 2019 ኣብ ዝተጋበአ ህዝባዊ ሲምፖዝዩምን ዋዕላ ወከልቲ ህዝብን፡ ካብ 35 ከተማታት ብዝመጹ 88 ወከልቲ ቆይሙ፡፡  Read more


06/07/2019 22:55 PM

ውጥናዊ ንጥፈታት ይኣክል ኣብ ስደት

THE YIAKIL ACTION PLAN IN DIASPORA

By Mr. Samson Solomon

At: Eritrea Hdri Jeganuna Paltalk Room

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና 06 July 2019

ሰዓት: 9PM Asmara, 7PM Berlin, 6PM UK, 1PM NY

ቀዳም Saturday, 06 July 2019፡ ዕዱም ጋሻና፡ መንእሰይ ሳምሶን ሰለሙን ኢዩ። መዛተዪ ኣርእስትና "ውጥናዊ ንጥፈታት ይኣክል ኣብ ስደት" ዝብል ኢዩ ክኸውን። ኩልኹም ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ንዕድም። On Saturday, 06 July 2019, our invited guest is: Mr. Samson Solomon. Our topic is "The Yiakil Action Plan in Diaspora" You are all cordially invited to participate.

ዝሓለፈ መደባት ሕድሪ ጀጋኑና ንምስማዕ፡ ኣብዚ ጠውቑ


06/07/2019 01:22 AM

Eritrean Martyrs day Celebration

in Seattle, USA June 2019

ጸብጻብ ኣበዓዕላ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ፡

ኣብ ሲያትል ሕመኣ ሰነ 2019


05/07/2019 23:56 PM

እታ መሕነቂት ገመድ ከ?

ጽሑፍ ብ 'ደብረ

እዋኑ ሃገራት ዓረብ፡ ቱንዝያ፣ ሊብያ፣ ግብጺ፣ የመን፣ ባሕረይን፣ ለውጢ ብዝጠልቡ ብህዝባዊ ምልዕዓል ዝሕመሱሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ኣብ ኩለን ሃገራት ህዝባዊ ሰልፍታት ይግበር ዝነበረሉ እዋን ኢዩ። ተቓውሞ ህዝቢ ኣብ ሊዕሊ መንግስቲ ከም ሕማም ተላገብ ብቱንዝያ ጀሚሩ ብፍጥነት ንየመን ኢዩ በጺሑ። እዚ ህዝባዊ ምልዕዓል ናብ ኤርትራ ክልሕም ዝተጸበዮ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ነይሩ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ብሒም ኣይበለን፥ ብኣንጻሩ ዝተራእየ ናይ ምልዕዓል ምልክት'ውን ኣይነበረን። እብቲ እዋን ክመጽእ ንዝኽእል ምልዕዓል ህዝቢ፡ ብኣጋ ንክኹለፍ፡ ፕረሲደንት ሱዳን ኣልበሽር ኣብ ዝመጽእ ምርጫ ፕረሲደንት ከምዘይሳተፍ ዝገለጸሉን፡ ኢሳይያስ ከኣ ብመንገዲ የማነ መንኪ ጌሩ፡ ጽገናዊ ለውጢ ከተኣታቱ ምዃኑ ዝገለጸሉን እዋን ኢዩ ነይሩ። Read more


03/07/2019 20:14 PM

ፈትልታት ይቕወዳ ገመድ ይኾና

ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር!

ብ’ፍትዊ ክፍለ ከምኡውን ብዙ ቡቱኞሊ

ኩቡራት ተኻታተልቲ ወይብሳይታት፣ ብዝተፋላለየ ምኽንያት ኣበርክቶ ጹሑፋተይ ክልግስ፣ ኣይካኣልኩን ብምንባረይ ይቕረታ ይሓትት። ኮይኑ ግን ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ልዑሉን ሁቡቡን ማዕበል ይኣክል ጎስጓስ ክካየድ ከም ዝጸንሐን፣ ማዕበሉ ጌና ይቕጽልን ይማሓላለፍን / ይላገብን ምህላዉ ንኹላትና ብሩሁን ሩኡይን ኮይኑ፡ ኩሉ ኣብ ዝተፋላለየ ውድባት / ሰልፍታት፣ ምንቅስቓስት፣ ህዝባውያን ማሕበረት፣ ህዝባውያን ምልዓላት፣ ንኣብነት ሓይሊ-ዕማታት፣ ተበግሶ ኣደታት፣ ይኣክል …ወዘተ ዝብሉ ምንቅሳቓሳ፡ ናይ ሓድነት መገዲን፣ ኣብ ሓደ መኣዲ-ሓድነት ንምብጻሕ ብዝተፋላለየ መገዲ፣ መልክዕ ክዋሳኣ ጸኒሐንን፣ ገና መዕረፊኡ ዘይበጽሐ ዝቕጽል ምህላዉ’ዉን እንዕዞቦ ዞሎና እዩ። Read more


01/07/2019 13:45 PM

RISE UP

AGAINST THE CLOSURE

OF HEALTH CENTRES

By Petros Tesfagiorgis

Would the justice seekers seize the precious momentum and oppose the closure of 20 health centres in Eritrea in a worldwide demonstrations?

Peace with Ethiopia appears to have raised the status of Dictator Isaias Afeworki. He was welcomed as hero in Ethiopia. The arms embargo has been lifted. Eritrea has become a member of the UN Human Rights Council and the USA has decided to remove Eritrea from a list of countries ‘not cooperating’ with its anti-terrorism efforts. Read more


30/06/2019 20:36 PM

 ነቐፌታዊ (ህየሳዊ) ገምጋምን ርእይቶን

ኣብ ልዕሊ ቅዋም ኤርትራ 1997፡

Some Critical Remarks on

Eritrea Constitution 1997

By Drs Tsegezab Gebregergis

At: Eritrea Hdri Jeganuna Paltalk Room

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና 30 June 2019

ሰዓት: 9PM Asmara, 7PM Berlin, 6PM UK, 1PM NY

ሰንበት Sunday, 30 June 2019፡ ዕዱም ጋሻና፡ ዶ/ርስ ጸጋዘኣብ ገብረጊዮርጊስ ኢዩ። መዛተዪ ኣርእስትና "ነቐፌታዊ (ህየሳዊ) ገምጋምን ርእይቶን ኣብ ልዕሊ ቅዋም ኤርትራ 1997" ዝብል ኢዩ ክኸውን። ኩልኹም ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ንዕድም። On Sunday, 30 June 2019, our invited guest is: Drs Tsegezab Gebregergis. Our topic is "Some Critical Remarks on the Legitimacy and Applicability of the 1997 PFDJ-Sponsored and Ratified Eritrean constitution in Post-Dictatorship Eritrea!" You are all cordially invited to participate. Read more


29/06/2019 13:45 PM

ABORTING THE POLITICAL ASPIRATION

OF THE PFDJ LEADERSHIP

By Dr. Tesfa G. Gebremedhin

West Virginia University.

When a house is destined for sale, the owner of the house makes the necessary preparation on the house before it is put on the market. The owner removes all the furniture out of the house. The house must be clean and painted both the inside and outside to make it attractive to potential buyers. If it is prepared well, it would appeal to buyers and it should also sell fast and at a reasonable price. In view of what could happen in the preparation of a house for sale in the market, a similar situation has been taking place in the preparation of giving away Eritrea to Ethiopia by the PFDJ leadership. It seems obvious that the PFDJ leader has been in a mission Read more


28/06/2019 23:22 PM

IN SOLIDARITY WITH THE ERITREAN BISHOPS PROTEST LETTER

AND WITNESS THE TRUTH IN CHARITY

ነቲ ደላይ ሓቂ ከነብርሃሉ ትሑዛት ኮይንና

ነታ ሓቂ ድማ ብፍቕሪ ክንምስክር ድሉዋት ኢና!

To show our solidarity with and in support of the Eritrean Catholic Bishops protest letter and to witness the truth in Charity, we concerned Eritreans in the UK are cordially invitind a public meeting on Sunday 30 June 2019 from 4:00 - 7:00 pm at the venue below:

ንሕና ግዱሳት ኤርትራውያን ተቐማጦ ዓዲ-እንግሊዝ፡ ነቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ዝጸሓፍዎ ናይ ተቓውሞ ደብዳበ ምሕዝነትናን ደገፍናን ንምርኣይን ሓቂ ንምምስካርን ንሰንበት ዕለት 30 ሰነ 2019 ካብ ሰዓት 4፡00 ክሳብ 7፡00 ናይ ምሸት ህዝባዊ ኣኼባ ኣዳሊና ስለዘለና፡ ኣብዚ ዝስዕብ ቦታ ብኽብሪ ንዕድመኩም ኣሎና።

Venue and Time (ቦታን ሰዓትን) ፡-

The Rugby Portobello Trust, 221 Walmer Road, London W11 4EY .  Sunday, 30 June 2019, from 4:00 - 7:00 PM Read more


28/06/2019 05:09 AM

ርስቲ ጉጅለ 15

ደራሲ መጽሓፍ፡ ሳምሶን ሰለሙን

ኣባላት ጉጅለ 15 ብጥንቃቐ ዝተታሕዘን ጣልቃ ሰራዊት ዘይብሉን ዓይነት ምንቅስቓስ ክኸውን ኣለዎ ተባሃሂሎም

መንእሰይ ሳምሶን ሰሎሞን ደራስን ተጣባቒ መሰልን'ዩ።፡ አብ ዝተፈላለየ ቦታታት እናኸደ ንመንእሰያት ሰሚናራት ዝህብ፡ ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት እናተኸታተለ መጻኢን አብ’ዚ ዘሎ እዋንን ከመይ ክመስል ከምዝግብኦን አስተምህሮታት ዝህብ ዘሎ ንጡፍ መንእሰይ’ዩ፡፡ ናይ ሎሚ ዘተና፡ ብዛዕባ ‘ርስቲ ጉጅለ 15’ መጽሓፉ’ዩ። ሙሉእ ዕላል (ቃለመጠይቕ ምስ SBS Radio: 04-June-2019) ተኻታተሉ። ገለ ካብ ጥቅስታት።  

ንምዕዳግ፡ ኣብ (USA) ኣብዚ ጠውቑ

ኣብ (Europe) ኣብዚ ጠውቑ

See also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-


27/06/2019 02:10 AM

ንሓይሊ ባሕርና ንምድኻም

ዝተወጠነ ሜላ - (1ይ ክፋል)

ብ'ሰሎሞን ዮውሃንስ

እታ መጋዊሒት ጡሩንባ ሓሶት ናይ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ፡ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ፡ ኣብ መበል 28 ዓመት ቊጽሪ 192 ብዓርቢ 12 ሚያዝያ 2019 ኣብ 1ይ ዓምዲ ገጻ ዘስፈረቶ፡ 31 ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብድሕነት ባሕሪ ኣሰልጢኑ ዝብል ጽሑፍን ስእልን ዝሓዘ ምስ ረኣኹ፡ ተሌፎነይ ሲሒበ ናይቲ ጋዜጣ ዋና ኣሳናዳኢ ዝኾነ ተጋዳላይ ኣስፍሃ ተኽለማርያም ቊ.ተ 116266 ኣብታ ጋዜጣ ሰፊሩ ዝረኸብኩዎ ብተደጋጋሚ ደዊለ። እንተኾነ ግን፡ ኣይኮነን ክላዓል እታ ኤሪ-ቴል ብኽብረትኹም ጸንሒኹም ደውሉ ትብል፡ ሓሶት ግዲ በዚሑዋስ እሳውን ንባዕላ ኣይተረኸበትን። Read more


26/06/2019 18:17 PM Updated

ርክብ ሃይማኖትን መንግሥትን ኣብ ኤርትራ

ኣቕዋም ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን

[VATICAN News 15-June 2019]

ርክብ ሃይማኖትን መንግሥትን ኣብ ኤርትራ ኣቕዋም ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ብዛዕባ ንሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ዝምልከት ኣዋጅ ቍ. 73/1995 - ነሓሰ 1995 ዓ.ም.ፈ.


መእተዊ

ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚሩ ኣብ ኤርትራ ዘላ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ብመንጽር መንግሥቲ ዘለዋ ርክብ ኣብ ቅንዕናን ግልጽነትን ዝተመሥረተ ኮይኑ፤ ምስ ኵሉ መንግሥታዊ ትካላት’ውን ንጹርን ርሑውን፣ ኣብ ናይ ምትሕግጋዝ ኣተና ዝዘንበለ ነበረ። …Read more

See also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-


23/06/2019 14:29 PM

ድምጺ ኤርትራ ኣብ CKDU (ናዝ የማነ)

ሓበሬታ PUBLIC NOTICE

Voice of Eritrea will not have shows

on Sunday, 23 June 2019.

ጽባሕ ሰንበት 23 ሰነ 2019፡ መደብ ኣይክህልወናን ኢዩ። ክሳብ ኣብ ዝቕጽል ሰንበት ንራኸብ ሰላም ቀንዩ።


22/06/2019 15:52 PM

ኣከባብራ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ

ኣብ ሎንዶን ዓባይ ብሪጣንያ

ERITREA MARTYRS DAY EVENT IN LONDON, UK. 20 JUNE 2019

ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ፡ ኣብ ሎንዶን ዓባይ ብሪጣንያ፡ ብድሙቕን ሓያል እዋናዊ መልእኽቲን ዝዓዘዞ ኣገባብ፡ ንመዓልቲ ሰማእታትና ዘኪሮም። እቲ ብኣወሃሃዲት ሽማግለ ተወዲቡ፡ ብጸሎትን መግለጺን መራሕቲ ሃይማኖታትና ዝተኸፍተ በዓል፡ ስዒቡ፡ ኣገደስቲ ጽሑፋት ብኤርትራውያን ቀሪቦም። ክቡራት ተኻታተልቲ፡ ኣብቲ በዓል ተረኺቡ፡ ቲቪ ኣሰና ዝሰነዶ ናይ ቪድዮ ጸብጻብ፡ ኣብዚ ሊንክ ጠዊቕኩም ክትሰምዑዎ ትኽእሉ። …Read more


21/06/2019 23:55 PM

ህልቂት ህዝቢ ድግሳን ዕዱማትናን፡

ሰንበት 9 ሓምለ 1978 ዓ.ም።

ብኣጋጣሚ 20 ሰነ 2019።  (1ይ - 2ይ ክፋል)

ጽሑፍ ብ'ታደሰ ኪዳነ (በርሚንግሃም)

ሎሚ ኩሉ ሓሊፉ፡ ጸላእትና ተሳዒሮም ድምጺ ተኹሲ ካብ ምድሪ፡ ኣየርን ባሕርን ኤርትራ ምስ ተኣልየ፡ ብዛዕባ ሓድነትን ሕውነትን ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዙሕ ክበሃል ንሰምዕ ኣለና። ጽልእን ምቅትታልን ታሪኽ ኮይኑ; እዋኑ ምስ ኣኸለ ከኣ ብፍቕርን ሰናይ ጉርብትናን ክትካእ ግቡእ ጥራይ ዘይኮነ ተመራጺ’ውን ኢዩ። ዝሓለፍካዮ ረሲዕካ ናብ መጻኢ ጥራይ ምጥማት ግን ብማዕሪኡ ጌጋ ኢዩ። ቀደም ዘሕለፍካዮ ጸገም መልክዑን ሕብሩን ቀይሩ ግዜ ዓዲጉ ከይምለሰካ ምጥንቃቕ ስለ ዘድሊ። ጽባሕ - ናይ ትማልን ሎምን ውላድ ኢያ’ሞ፡ መጻኢ ታሪኽና ንህሉውን ሕሉፍን ህይወትና መሰረት ገይሩ፡ ኣምኒ ምስ እምኒ ደሪቡ ብውሕልነትን ትዕግስትን ኢዩ ክንደቕ ዘለዎ። …Read more

1ይ ክፋል (19-June-2019)፡  2ይ ክፋል (21-June-2019):


21/06/2019 16:07 PM Updated

አየ ህሌት ሕርየት?!!!

WHERE IS LIBERTY? ሓርነት ኣበይ ኣላ!!!

[ራድዮ ሰእዮብ Radio Saeob, 24 May 2019]

1ይ ክፋል (24-May-2019)2ይ ክፋል (31-May-2019):

3ይ ክፋል (21-June-2019)

See also ምስዚ ዝተኣሳሰር፡-
See Older Posts    ዝሓለፉ ዜናታት >>

21/07/2019 21:15 PM

 ጸገም ሃገርና ኤርትራን መፍትሒኡን

Eritrea Problems and their Solution

ኣቶ ዑቕባዝጊ ድቡስ

At: Eritrea Hdri Jeganuna Paltalk Room

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና 21 July 2019

ሰዓት: 9PM Asmara, 7PM Berlin, 6PM UK, 1PM NY

ሰንበት Sunday, 21 July 2019፡ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ዑቕባዝጊ ድቡስ ኢዩ። ንሱ ሑዙዎ ዝመጸና ዘሎ ኣርእስቲ፡ "ጸገም ሃገርና ኤርትራን መፍትሒኡን" ዝብል ኢዩ ክኸውን። ኩልኹም ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ንዕድም። On Sunday, 21 July 2019, Our invited guest is Mr. Ogbazghi Debus. His discussion Topic is: "Our Eritrea Problems and their Solution" You are all cordially invited to participate.


21/07/2019 13:55 PM

   ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  Zeru Gebreyesus

ናይ Sunday 21 July 2019 መደብ

ብተክኒካዊ ምኽንያት መደብ ክፍኖ ኣይተኻእለን።

ቅልውላው ተረኽቦ ዋሽንግተንን መፍትሒታቱን

THE CRISIS OF WASHINGTON CONVENTION AND ITS SOLUTIONS.

Mr Kidane Hagos & Mr Kibreab Tesfu

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም።  ተሳትፎ፡ ሕቶን ርእይቶን ተኻታተልቲ እናተባባዕና፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu; You are all cordially invited.


19/07/2019 23:46 PM

'ንሓቂ ኸኣ ኽትፈልጥዋ ኢኹም፥ እታ ሓቂ ድማ ሓራ ኸተውጽኣኩም እያ’ (ዮሓ 8፡31-32)

[ ረዲዮ ቫቲካን (19 July 2019) ]

ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝሓለፈ መደባትና በብእዋኑ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ እትህቦ መበራርሂ ክነጋውሓልኩም ከምዝቀነና ዝዝከር ኰይኑ ሎሚ እውን ነቶም ኰነ ኢሎም ከደናግሩ ሒዅ ዝብሉ ዘለውን ዘይባህርያን ዘይመልክዓን ከልብስዋ ዝጽዑሩን ኣይፋልኩም እቲ ሓቂ እዚ እዩ እንክብሉ ትማሊ ዘውጽእዎ መብርሂ ነቅርበልኩም።

Read more

See Related ምስዚ ዝዛመድ፡-


17/07/2019 23:03 PM

ለውጢ ካብ ውሽጢ ዓዲ

CHANGE FROM INSIDE ERITREA

One Nation Eritrea (ONE)

Solomon Ghebeyesus' presentation at the One Love One Nation Conference in Oakland, California.

ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ (ሕመኣ) ዝተኻየደ ዋዕላ፡ ናይ ሓንቲ ኤርትራ (One Nation Eritrea - One) ብኣቶ ሰለሙን ገብረየሱስ ዝቐረበ ኣስተምህሮ ኢዩ። Read more

See Related ምስዚ ዝዛመድ፡-


14/07/2019 23:40 PM

ድምጺ ኤርትራ ኣብ CKDU (ናዝ የማነ)

ናይ Sunday 14 July 2019 show መደብ

ኣብ መላእ ካናዳ ተመዲቡ ዘሎ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስን፡ ሓቢሩ ዝካየድ ናይ ምብርባር መደባትን

THE AGENDA OF THE CANADA-WIDE YIAKIL MOVEMENT & THE FESTIVITY

Dr. Mogos Yakob, Fnan Tesfamariam, Tumzghi Gebreyohannes and Abrham Tekie.

PART-2 ይቕጽል

ጽባሕ ሰንበት 07 ሓምለ 2019፡ ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ዝዛተዩ ኣርባዕተ ኣጋይሽ ክህልዉና ኢዮም። ንሳቶም፡- ዶ/ር ሞጎስ ያቆብ፡ ፍናን ተስፋማሪያም፡ ጥዑምዝጊ ገብረዮሃንስ፡ ኣብርሃም ተኪኤ፡ ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። This Sunday 07 July 2019, Voice of Eritrea is hosting four guests to discuss on the above topic; they are: Dr. Mogos Yakob, Fnan Tesfamariam, Tumzghi Gebreyohannes and Abrham Tekie. You are all cordially invited to join. Read more (ተወሳኺ ሓበሬታ)

 1ይ ክፋል A (07-July-2019)፡  1ይ ክፋል B (07-July-2019):

 2ይ ክፋል A (14-July-2019)፡  2ይ ክፋል B (14-July-2019):


13/07/2019 13:26 PM

 ኤርትራዊ ስኒት መጽናዕታዊ ጉጅለ

ጋዜጣዊ መግለጺ

Eritrean Sinit Study Group (ESSG)

PRESS RELEASE

At: Eritrea Hdri Jeganuna Paltalk Room

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና 13 July 2019

ሰዓት: 9PM Asmara, 7PM Berlin, 6PM UK, 1PM NY

ቀዳም Saturday, 13 July 2019፡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ዶ/ር ገብረመስቀል ገብረማሪያም ከምኡውን ወ/ሮ ኣበባ ኣብራሃን ኢዮም። ብዛዕባ'ቲ ኣብ ዕለት 5ን 6ን ሓምለ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ናይ ኤርትራዊ ስኒት መጽናዕታዊ ጉጅለ  ኮንፈረንስ፡ ጋዜጣዊ መግለጺን መብርሂን ክህቡና ኢዮም። ኩልኹም ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ንዕድም። On Saturday, 13 July 2019, our invited guests are: Dr. Gebre Gebremariam and Mrs Abeba Abraha. They will give Press release and seminar on the ESSG conference that was held on 5th and 6th July 2019 in CA Bay Area. You are all cordially invited to participate.


13/07/2019 01:11 AM  UPDATED

ጸብጻብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ፡ ኣብ ስሩዕ መጋባእያ ሽማግለ ሰብኣዊ መሰላት ውሕሃ።

ፍልይቲ ጸብጻቢት ውሕሃ፡ ሚስ ዳኔላ ክራቨዝ፡

ሎሚ ሰሉስ 2 Jul 2019፡ ጸብጻባ ኣቕሪባ።

ID: SR on Human Rights in Eritrea - 18th Meeting, 41st Regular Session Human Rights Council - 2 Jul 2019 - Interactive dialogue with:

- Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea A/HRC/41/5

ናይ ውሕሃ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ፍልይቲ ጸብጻቢት ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ፡ ሚስ ዳኒየላ ክራቨዝ (Ms. Daniela Kravetz) ሎሚ ሰሉስ 2 Jul 2019 ጸብጻባ ኣቕሪባ። ኣቶ ተስፋሚካኤል ገራህቱ  እውን ንኤርትራ ወኪሉ ጸብጻቡ ኣስሚዑ። ከምኡውን ካልኦት ኤርትራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፡ ከምኡውን ወኪላት ሃገራት፡ ኣብቲ ኣኼባ ተረኺቦም ጸብጻቦም፡ ምስክርነቶምን ርእይቶኦምን ኣቕሪቦም። ኣብዚ ዝቕጽል ቪድዮታት፡ ሙሉእ ጸብጻብ ናይቲ ኣኼባ ክትሰምዑዎ ትኽእሉ።  Part-1:   Part-2:

See also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-


12/07/2019 23:17 PM

Yiakel Canada Wide (YCW)

PRESS RELEASE

Yiakel Canada Wide Festival will be held in Toronto, on Saturday, August 3, 2019. The main objective is to bring Eritrean-Canadians together in unity through a Canada-Wide Yiakel/Kifaya movement in common vision of ending tyranny in Eritrea and establishing rule of law and democracy. Read more


12/07/2019 23:17 PM

ይኣክል’ዶ መወዳእታ ኣለዎ እዩ ?

ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር!

ብ’ፍትዊ ክፍለ ከምኡውን ብዙ ቡቱኞሊ

ኩቡራት ተኻታተልቲ ወይብ-ሳት፣ እዚ ኣርእስቲ’ዚ ከልዕል ዝደረኸኒ ነቲ ብሓደ ትጉህ ኤርትራዊ ተጀሚሩ፤ ካብ ምቛም እዚ እናገበለ ዝመጸ፣ ስርዓተ ውልቀ መላኺ ዘስዓቦ፣ ኣብ ጥርዙ ምስ በጽሐ ዘርኣዮ ባህርያት፣ ክድዓት ዝነቐለ፤ የብቅዕ ስርዓተ ውልቀ-መላኺ፣ ይኣክል ምፍልላይ፣ ንፍትሕን ዲሞክራስን ግዝኣተ-ሕግን ንምምጻእ ሓቢርና ንቃለስ፡ ልእላውነት ሃገርን ሓድነት ህዝብን ቅድሚት ሰሪዕና፣ ኣብ ሓደ ንኹላትና ዘጽልል ደምበ ፍትሒ ተጠርኒፍና፣ ቡዙሕነት ኣብ ሓድነት ዝብል ውርሻ ኣቦታትና ነዘውትር።

   እዚ ቁኑዕ ጭርሖ፣ ምስ ምምስራት ስርዓተ ኢሳያስን ጉጅሉኡን፣ኣትሒዘን ተቛምአን ወይ ኣንጻሩ ተጠርኒፈን ክንቃሳቓሳ ዝጸንሓ፣ ውድባት፣ ምንቅስቃሳት፣ ሲቪካዊ ማሕበራት፣ ውልቀ ዜጋታት፣ ብሓድሽ መንፈስ ክቕበልኦ ከለዋ፡ …Read more


05/07/2019 23:56 PM

ኮንፈረንስ፡ ኤርትራዊ ስኒት መጽናዕታዊ ጉጅለ፡

ሎሚ፡ ዕለት 05 ሓምለ 2019 ጀሚሩ

ERITREAN SINIT STUDY GROUP (ESSG)

CONFERENCE Opened today,

July 5, 2019

ጸብጻብ እቲ ዋዕላ ብቀጥታ ብፌስቡክ ተማሓላሊፉ ይቕጽል ኣሎ። ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትከታተሉዎ ትኽእሉ። The ESSG conference went live online, and can be followed by clicking here.

Part-1:  Part-2:  Part-3:  Part-4:  Part-5:  Part-6:  Part-7:  Part-8:

See also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-


30/06/2019 22:30 PM

ድምጺ ኤርትራ ኣብ CKDU (ናዝ የማነ)

ናይ Sunday 30 June 2019 show መደብ

ኣብ 30 ዓመታት ዘጋጠመ ማሕበረ-ቁጠባዊን ፖለቲካዊን ዕንወት ብኸመይ ኢና ክንፍውሶ?

ዕላል ምስ ፕሮፈ. መንግስትኣብ ተስፋዮውሃንስ።

ኣብ 30 ዓመታት ዘጋጠመ ማሕበረ-ቁጠባዊን ፖለቲካዊን ዕንወት ብኸመይ ኢና ክንፍውሶ? ዕላል ምስ ፕሮፈ. መንግስትኣብ ዮውሃንስ። How are we going to repair the damage of 30 years of socio-economy- cultural and political that was cause by the present regime of Eritrea. What role do Eritreans in Diaspora have to play to repair it. Let us hear from our learned Brother, Prof. Mengisteab Tesfayohannes.

 1ይ ክፋል (30-June-2019)፡  2ይ ክፋል (30-June-2019):


30/06/2019 16:55 PM

ሃገራዊ ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር

ኣብ ሂዩስተንን ከባቢኣን

መቕድም

ኤርትራ ከም ሃገር ካብ እትምስረት፡ ህዝባ ግዳይ ብዙሕ ጸገማት ኮይኑ ጸኒሑ እዩ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንኣስታት ሰላሳ ዓመታት መሪር ቃልሲ ንናጽነትን ፍትሕን ከም ዘካየደ ዝዝከር እዩ፡፡ ድሕሪ ምርግጋጽ ናጽነትን ሉኣላውነትን ሃገረ ኤርትራ ግን እቲ ኩሉ ዝተጸበዮ ምሉእ ሓርነት ህዝባ ኣይተረጋገጸን፡፡ ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተኻየደ፡ ዘየድልን ኣዕናውን ኲናት ከኣ ኤርትራ ኣብ ሕማቕ ፖለቲካዊን ቁጠባውን ማሕበራውን ቁልውላው ትርከብ ኣላ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን ምሕደራ: ግዳይ ብዙሕ ማሕበራዊውን ሰብኣውን ጥሕሰት ፍትሒ ኮይኑ ኣሎ፡፡ … Read more


29/06/2019 17:35 PM

 ተደላይነት ትኩር፡ ውዱብ ተቓውሞ፡

THE IMPERATIVES OF A VIGILANT ORGANIZED RESISTANCE

By Dr Gebre Gebremariam

At: Eritrea Hdri Jeganuna Paltalk Room

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና 29 June 2019

ሰዓት: 9PM Asmara, 7PM Berlin, 6PM UK, 1PM NY

ቀዳም Saturday, 29 June 2019፡ ዕዱም ጋሻና፡ ዶ/ር ገብረመስቀል ገብረማሪያም ኢዩ። መዛተዪ ኣርእስትና "ተደላይነት ትኩር፡ ውዱብ ተቓውሞ፡ ምስ መላኺ ስርዓት ብምዝርራብ፡ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ምስግጋር ከረጋግጽ ይካኣል ዶ? ብኸመይ?" ዝብል ኢዩ ክኸውን። ኩልኹም ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ንዕድም። On Saturday, 29 June 2019, our invited guest is: Dr. Gebre Gebremariam. Our topic is "The Imperatives of a Vigilant Organized Resistance: Can Negotiations with the Dictatorial Regime Achieve a Democratic Transition in Eritrea? How?" You are all cordially invited to participate. … Read more


29/06/2019 13:45 PM

ንሓይሊ ባሕርና ንምድኻም

ዝተወጠነ ሜላ - (2ይ መወዳእታ ክፋል)

ብ'ሰሎሞን ዮውሃንስ

ኣብ ቀዳማይ ክፋል በዚ ናይ ኣዴና ኣደይ ለተየሱስዘረባ እየ ተፈንየኩም “እንተኾነ እቲ ምግዳልሲ ንዓኹም`ውን ኣይገደፈን ብኣኹም ድኣ ይወዳእ እንበር በላና” ኣደይ ለተየሱስ። ከም ቃለን እንተዝወዳእ ክንደይ ኮን ምጥዓመ ነይሩ፧ ኣበይ እሞ ምስ ሕልሚ ልጅ ሃጸይ ኢሳይያስ።እትብል እየ ተፋንየኩም ነይረ፡ ሕጂ ድማ ናይ መወዳእታ ክፋል የቅርበልኩም፤

ብወገን ማማ ሰውራ ብመደበር ዑቁባት ኣቢላ ኣብ መሰርዕ ህዝባዊ ሰራዊት ተሰሊፋ ኣብ ጨንፈር መጓዓዝያ ሙዉፋር ተመዲባ ክሳብ ዕለተ መስዋእታ ብተወፋይነት ነብሳን ደቃን ተቃሊሳ። እቶም ተሓዚሎምን ተሓንጊሮም ዝወጹ ደቃ ድማ … Read more

1ይ ክፋል (27-June-2019)፡  2ይ ክፋል (29-June-2019):


28/06/2019 23:22 PM

SOME CRITICAL REMARKS

on the Legitimacy and Applicability of the 1997 PFDJ-Sponsored and Ratified Eritrean constitution in Post-Dictatorship Eritrea!

By: Drs Tsegezab Gebregergis

[www.mdrebahri.com]

Introduction

At a time when the World Wide Yiakil (Enough Is Enough) Movement, led by the Eritrean youth, has reached its apex and is getting valuable attention and support from the international community, there are some Eritrean groups and individuals in the Diaspora leading idle discussions and debates on whether or not to use the 1997 constitution in its present or amended form for the transition period from dictatorship to democracy and after.  Read more


28/06/2019 23:22 PM

Seminar by Dr. Salah Nur and

Stuz Zen'lAbdin Shokay

members of Eritrean Sinit Study Group (ESSG)

AT PALTALK ERITREAN DILALET HALLENA 2018

Friday, 28 June 2019

Seminar by Dr. Salah Nur and Stuz Zen'lAbdin Shokay members of Eritrean Sinit Study Group (ESSG), ኣባላት ኤርትራዊ ስኒት መጽናዕታዊ ጉጅለ, at Paltalk Eritrean Dilalet Hallena 2018, Friday, 28 June 2019.

ضيوفنا ليوم الجمعة الموافق 28/6/2019 اعضاء جماعة الوفاق الاريترية

حول عملية الانتقال الدبمقراطي في ارتريا كل من ESSG للدراسات

الدكتور صلاح نور والاستاذ زين العابدبن شوكاي، التاسعة م/ بتوقيت برلين.   Read more28/06/2019 05:09 AM

DESTINATION UNKNOWN

A dangerous journey across the desert

driven by fear of death.

BY BERHANE FESSAHAYE

ABOUT THE AUTHOR:

I came to the UK as a refugee following a harrowing journey across the desert. My story tells of the dangers I encountered and lessons I learnt along the way. It tells of survival in the desert and mountains.

I successfully travelled the Sahara desert to eventually live my life in the UK where today I live with my family.

ABOUT THE BOOK

My true story reveals the difficult journey that refugees are making every single day. This book gives an insight into my personal experience escaping from Eritrea to Sudan on to Libya and from there to the UK.  Buy here

More information, Email:  berhane1234@hotmail.co.uk


26/06/2019 18:17 PM

Meadi-Zete / TempoAfricTv

MINNESOTA RECONCILIATION CONFERENCE

Resolution and Press Release June 23, 2019

We, the undersigned Eritrean Justice-seeking (opposition) political parties, civic organizations, and study groups, met in Minneapolis, Minnesota, on June 22-23, 2019, under the auspices of Meadi-Zete/TempoAfricTv, to discuss the need to work together to advance our common political activities in pursuit of bringing democratic change in Eritrea. After meeting for two days discussing the various fundamental issues that are affecting the Eritrean political landscape, and enhancing our common understanding in addressing critical Eritrean political issues, we resolve that: Read more


23/06/2019 23:29 PM

 ይኣክል ኢልና። ሕጂ'ኸ ናበይ?

We said: ENOUGH! And Now: WHAT?

At: Eritrea Hdri Jeganuna Paltalk Room

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና 23 June 2019

ሰዓት: 9PM Asmara, 7PM Berlin, 6PM UK, 1PM NY

ሰንበት Sunday, 23 June 2019፡ ዕዱም ጋሻና፡ መንእሰይ ኣማኑኤል ክፍሉ ዳዋ ኢዩ። መዛተዪ ኣርእስትና "ይኣክል ኢልና። ሕጂ'ኸ ናበይ?" ዝብል ኢዩ ክኸውን። ኩልኹም ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ንዕድም። On Sunday, 23 June 2019, our invited guest is: Mr Amanuel Kiflu Dawa. Our topic is "We said: ENOUGH! And Now: WHAT?" You are all cordially invited to participate..

TME (ሰዓት): 9PM Asmara, 8PM Berlin, 7PM UK, 2PM NY


23/06/2019 14:29 PM

   ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  Zeru Gebreyesus

ናይ Sunday 23 June 2019 መደብ

ሚዛንና ኣብ ተረኽቦ ዋዕላ ዋስንግቶን ዲሲ

Our Evaluation on the convention of Washington DC

2ይ ክፋል (Part-2) ይቕጽል።

Mr Kidane Hagos & Mr Kibreab Tesfu

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም።  ተሳትፎ፡ ሕቶን ርእይቶን ተኻታተልቲ እናተባባዕና፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu; You are all cordially invited.

 1ይ ክፋል (19-June-2019)፡  2ይ ክፋል (23-June-2019):

See also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-


22/06/2019 23:52 PM   

 እዚ ተላዒሉ ዘሎ ናይ ይአክል ማዕበል ዕላምኡ ክወቅዕ እንታይ ክግበር ኣለዎ?

What should be done to achieve

the aims of Yaakil?

At: Eritrea Hdri Jeganuna Paltalk Room

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና 22 June 2019

ሰዓት: 9PM Asmara, 7PM Berlin, 6PM UK, 1PM NY

ቀዳም Saturday, 22 June 2019፡ ዕዱም ጋሻና፡ ፕሮፈሶር ኣርኣያ ደበሳይ ኢዩ። መዛተዪ ኣርእስትና "እዚ ተላዒሉ ዘሎ ናይ ይአክል ማዕበል ዕላምኡ ክወቅዕ እንታይ ክግበር ኣለዎ?" ዝብል ኢዩ ክኸውን። ኩልኹም ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ንዕድም። On Saturday, 22 June 2019, our invited guest is: Professor Araya Debessay. Our topic is "What should be done to achieve the aims of Yaakil?" You are all cordially invited to participate.

TME (ሰዓት): 9PM Asmara, 8PM Berlin, 7PM UK, 2PM NY


21/06/2019 16:07 PM

ኤርትራዊ ስኒት ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ

መን ኢዩ?

ERITREAN SINIT STUDY GROUP (ESSG)

WHO WE ARE?

By Dr. Gebre Gebremariam

See also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-


20/06/2019 16:20 PM

ERITREA MARTYRS DAY

መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ

20 June 2019

Events highlighting the remembrance day.19/06/2019 21:35 PM

    ዝኽሪ እቶም ክልተ

   ስውኣት የዕሩኽተይ

         ብ ዶ/ር ሞጎስ ያቆብ

ናይ ሎሚ ጽሑፈይ ብምኽንያት 20 ሰነ ማዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ኢዩ። እቶም ቅድሚ ናጽነት ዝተሰውኡ ውፉያት፡ ሃገር ኣረኪቦሙና ሓሊፎም። ግና፡ ብድሕሪ ናጽነት ብሰበብ ዶብ ኣምሲሎም፡ ንምጽናትና ዝተፈረድና ሙዃኑ ምስ ተሰወጠካ፡ ኣብቲ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ፍጻሜታት፡ ማዓንጣ ከብድካ ዝቐርጽ ይቕረ ዘይባሃሎ በደል ኢዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ዘመንና መንእሰይ ተፈጺሙ። ብርግጽ ኣብ ሂር ዘለ ዘዓመረ ጓይላ ናጽነት ተጸሚድና፡ ንተጋዳላይን መሪሕነቱን ከም መልኣኽቲ ተቐቢልና ንዝሓለፍዎ ከርተት ገድሊ ኣድናቆትና እንዳገለጽና፡ ንመስዋእቲ ከም መርዓ፡ ንስንክልና ከም ስልማት፡ ንዘይኑቡር ከም ቑቡል ዝወሰደ ወዲ ኣዳም ቅያ ናይ ዘመንና ተሰሪሑ ኢልና ብዓይንና ሪኢና ኣድኒቕናሎም፡ ብኣፍና መስኪርናሎም። ነዚ ኩቡር መተካእታ ዘይብላ ህያብ ዝሃበ ተጋዳላይ፡ ዓቢ ክብሪን ኣድናቖትን፡ ዝዓበየ ማዕረግን ይግበኦ። …Read more


19/06/2019 21:35 PM

             20 ሰነ

   መዓልቲ ስዉኣት

 ብ ተሸመ ወልደሚካኤል፡ ሲያትል

20 ሰነ ክብርቲ ዕለት፡

ስውኣትና ንምዝካር ዝተገብረት፡

ዕላማ መስዋእቶም፡ ንክወሃቦ ክብረት፡

ተኣኪብና ነብዕላ፡ ዓመት መጸት።

…Read more


19/06/2019 16:59 PM

ኣብ መዓልቲ ሰማእታት

ብጅግንነት ዝሓለፉ ብጾተይ እዝክር፡

ብ'ሓርበኛ ኢዮብ በይን ኣስፍሃ (ጎጀላ)

(1ይ - 4ይ ክፋል)

ሎሚ ንግሆ ኣብ YouTube ብዛዕባ ብዓላት ምዓልቲ ናጽነት 24 ጉንበት ይርኢ ነይረ ኣኼባ ክጅምርዎ ከለው ወይ ክውድኡ ከለው ዝክረ ሰማእታት ይገብሩ። ኣብ እንዳ ህግደፍን ዘሎ ምስሉይነት ዘስደምም ኢዩ!! ንምፍልላይን ንረብሓ ናይ ውሱናት ጉጅለ ኢሉ ዝተሰውኤ ስውእ ኣሎ ድዩ??? ድሕሪ ናጽነት ዝተሰደደ ናብ ሃገሩ ክምለስ እንበር ካብ ሃገሩ ክስደድ ኢሉ ዝተሰውኤ ስውእ ኣሎ ድዩ?

ባይቶና ተመሊሱ ገበላና ብጥሪት ክመልእን ጸባን ጠስምን ሽሻይን ክፈስስ ቆፎታትና ብእኽሊ ክመልእን እንበር ካብ ፎርኖ ዓዲ ግራት ዝተሰንከተ ባኒ ክንበልዕ ኢሉ ዝተሰውኤ ስውእ ኣሎ ድዩ??

ንሕና ካብን ናብን ብናጻ ክንንቀሳቀስ ክንነብር እንበር ብኼላታት ክንሕጸርን መንቀሳቀሲ ወረቀት እንዳተብሃልና ካብ ኣፍ ደገ ገዛና ምንቅስቃስ ክንክላእን ኢሉ ዝተሰውኤ ስውእ ኣሎ ድዩ?? …Read more


19/06/2019 03:31 AM

ስዉኣት ኣብ ልብና ኢዮም!

ኣይረሳዕናኩምን።

ብ'ሃብተማርያም ዑቑባይ (ወዲ ልጃም) ሚላኖ

መተዓበይትን ኣዕሩኹን መማህርቲን ኮይና ንነዊሕ ዓመታት ክይተፋላለና ብሓደ ተጓዒዝና። ኣብ 1972 ዓም ሃገራዊ ስሚዒትና ምስ ግዜ እናዓበየ ምስ ከደ ዕላልናን ስሚዕትናን ኣብ ጉዳይ ሃገርናን፡ ቅያ ተጋደልቲ'ዩ ነይሩ። ኣብ መፋርቕ 1974 ብዋህዮ ደረጃ ኣብ ህ ግ ሓ ኤ (ህ ሓ ሓ ኤ) ተወዲብና ሚስጢራዊ ስርሓት ከነካይድ ጀሚርና። ከም መድብ ዝሓዝናዮ ጽሑፋት ምዝርጋሕን፡ ምዉዳብ፡ ገንዘብ ምዉጻእ፡ ንሜዳ ዘድልዩ ንደቂ ኣንስትዮ ዝኸዉን መንዲል ንጽህና (ሞደስ)፡ ንረድዮ ርኽብ ዝኸዉን ባተሪ፡ መድሃኔ ጸረ ረኽሲን ወዘተ ተሰኪምና ንድርፎን ማይ ድምነት ዳርጋ መዓልታዊ መገዲ ማይ ገርናያ ነርና። ርኽብና ምስ እባላት 06 ዝነበሩ ተጋደልቲ ፍስሃየ ኣፍሮ፡ ወልደንኬል ኣብርሃ ነይሩ፡፡ …Read moreSee Older Posts    ዝሓለፉ ዜናታት >>